Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - sierpień 2014 r.


Lista załączników:

Uchwała nr XXXIX/255/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:25:23
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:26:42
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 r.

Uchwała nr XXXIX/257/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:30:33
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Oleśnicy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.

Uchwała nr XXXIX/258/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:32:21
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXXIX/259/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:36:32
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXXIX/260/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:39:04
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXXIX/261/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:40:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2014-10-14 12:55:41 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2014-09-05 09:54:21
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3495

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona