Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

10
XI
11
XI
12
XI
13
XI
14
XI
15
XI
16
XI
17
XI
18
XI
19
XI
20
XI
21
XI
22
XI
23
XI
24
XI
25
XI
26
XI
27
XI
28
XI
29
XI
30
XI
01
12
02
12
03
12
04
12
05
12
06
12
07
12
08
12
09
12
10
12

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 213
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 24
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 5875

Uchwały Rady - sierpień 2014 r.


Lista załączników:

Uchwała nr XXXIX/255/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:25:23
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:26:42
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 r.

Uchwała nr XXXIX/257/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:30:33
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Oleśnicy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.

Uchwała nr XXXIX/258/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:32:21
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXXIX/259/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:36:32
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXXIX/260/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:39:04
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXXIX/261/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-09-05 10:40:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2014-10-14 12:55:41 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2014-09-05 09:54:21
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3104

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona