Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Kwiecień


Lista załączników:

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 13:50:36
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 13:52:11
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 13:58:47
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 13:59:36
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 14:02:02
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 14:03:09
w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Oleśnickiego zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 14:04:48
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr VI/54/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-25 14:05:32
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Wyniki głosowańDodany: 2019-05-20 10:00:41

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2019-05-20 10:00:41 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-04-25 13:44:16
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1713

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona