Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Listopad


Lista załączników:

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. Dodany: 2019-12-02 07:52:41
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. Dodany: 2019-12-02 07:53:35
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. Dodany: 2019-12-02 07:54:32
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. Dodany: 2019-12-02 07:56:44
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. Dodany: 2019-12-02 07:58:07
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r.Dodany: 2019-12-02 07:58:57
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2019

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r.Dodany: 2019-12-02 07:59:41
uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r.Dodany: 2019-12-02 08:00:13
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2019 i 2020

Wyniki głosowańDodany: 2019-12-02 15:35:19

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2019-12-02 15:35:19 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-12-02 07:49:07
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1754

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona