Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Marzec


Lista załączników:

Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:47:14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031

Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:51:16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:52:24
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych i oświatowo-wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-28 10:53:32
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2019

Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:55:12
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:58:07
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 10:59:11
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Zawodowy Pakiet Startowy, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 11:29:33
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ligocie Małej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy XVII – wiecznym obrazie „Ukrzyżowanie” z ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej

Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-03-28 11:32:10
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Wyniki głosowań Dodany: 2019-03-28 11:33:59

Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-19 11:17:57
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2019

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2019-04-25 13:42:19 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2019-03-28 10:43:43
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1671

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona