Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Sierpień 2010


Lista załączników:

Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XLI/241/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr XLI/242/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XLI/243/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu

Nr XLI/244/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Marią Myszakowską.

Nr XLI/245/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XL/239/2010.

Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Nr XLI/248/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

Nr XLI/249/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.Dodany: 2010-09-02 16:15:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/204/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 15:00:53 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:45
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4354

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nast?pna strona