Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Marzec 2010


Lista załączników:

Nr XXXVI/214/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.

Nr XXXVI/215/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Nr XXXVI/216/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Nr XXXVI/217/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku.

Nr XXXVI/218/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Powiatu Oleśnickiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Nr XXXVI/219/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2010.

Nr XXXVI/220/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr XXXVI/221/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr XXXVI/222/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Nr XXXVI/223/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za 2009 r.

Nr XXXVI/224/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 r.

Nr XXXVI/225/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie.

Nr XXXVI/226/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie nadania imienia Sybiraków Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Oleśnicy.

Nr XXXVI/227/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 marca 2010 r.Dodany: 2010-03-02 17:24:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/204/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 14:44:22 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4116

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nast?pna strona