Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Luty 2015


Lista załączników:

Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:54:22
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2015.

Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:54:50
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2015.

Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:55:10
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:55:32
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr V/34/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:55:52
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Uchwała nr V/35/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:56:12
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała nr V/36/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:56:35
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/37/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:57:06
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Stradomii Dolnej.

Uchwała nr V/38/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:57:50
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/39/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:58:17
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/40/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 14:59:46
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:00:12
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/42/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:00:42
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/43/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:01:15
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:01:37
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/45/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:03:24
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/46/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:15:27
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/47/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:15:48
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/48/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:16:11
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/49/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:16:34
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/50/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:16:54
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/51/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:17:16
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/52/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:17:42
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/53/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:18:03
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/54/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:18:25
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/55/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:18:46
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/56/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:19:08
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/57/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:19:30
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr V/58/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2015 r.Dodany: 2015-03-04 15:19:55
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-03-09 10:44:01 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-03-04 14:52:36
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3705

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona