Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Sierpień 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XI/83/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:21:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 – 2030

Uchwała nr XI/84/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:23:04
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XI/85/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:23:53
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele filialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Solnikach Małych.

Uchwała nr XI/86/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:25:17
zmiany uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Oleśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr XI/87/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:26:42
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:34:53
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015.

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:36:09
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:37:11
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:38:18
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:47:00
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:47:47
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:48:50
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/95/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:49:39
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/96/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:50:52
wyłączenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/97/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:51:41
w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:52:41
w sprawie wyłączenia publicznego III Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:53:37
w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/100/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:54:36
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/101/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:55:36
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XI/102/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:56:53
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/103/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:57:50
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/104/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:59:56
w sprawie wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/105/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:00:57
w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/106/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:01:58
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/107/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:13:06
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56 – 416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/108/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:13:57
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/109/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:14:57
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/110/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:16:49
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/111/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:17:24
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/112/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:17:53
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/113/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:18:22
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/114/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:18:46
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/115/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:19:10
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/116/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:19:33
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/117/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:00
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/118/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:26
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/119/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:53
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/120/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:25:57
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/121/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:26:37
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/122/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:27:05
w sprawie wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/123/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:28:02
w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/124/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:28:25
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/125/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:02
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/126/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:31
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/127/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:58
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/128/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:30:24
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/129/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:31:19
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Sycowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/130/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:32:03
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/131/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:49:39
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Sycowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:01:00 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-09-02 09:48:32
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3185

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona