Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Listopad 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XV/146/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:47:08
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2030.

Uchwała nr XV/147/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:48:23
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XV/148/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:51:29
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2020 z perspektywą do roku 2022.

Uchwała nr XV/149/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:52:59
w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2015 - 2017.

Uchwała nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:54:39
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XV/151/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:57:14
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XV/152/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:58:53
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XV/153/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:00:13
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015.

Uchwała nr XV/154/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:01:37
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XV/155/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:02:57
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 8 i nr 25 w granicach powiatu oleśnickiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:18:55 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-01-12 09:20:09
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3183

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona