Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Październik 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:47:50
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok

Uchwała nr XIV/139/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:48:16
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele parafialnym p.w. M.B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim

Uchwała nr XIV/140/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:48:41
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr XIV/141/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:49:04
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała nr XIV/142/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:49:44
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:08
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016

Uchwała nr XIV/144/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:29
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIII/236/2001 z dnia 15.10.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w udziale 9,26% położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2

Uchwała nr XIV/145/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:52
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr VI/61/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 309/10000 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Miasta Oleśnica, położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka 4/4 AM 52 o pow. 0,0419 ha na rzecz Miasta Oleśnica

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:11:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-11-10 09:44:28
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3026

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona