Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Listopad


Lista załączników:

Uchwała nr XXXIII/255/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:06:24
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031

Uchwała nr XXXIII/256/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:07:11
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/257/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:08:12
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXXIII/258/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:09:16
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXXIII/259/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:09:58
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:10:53
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXXIII/261/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:11:31
w sprawie wynagrodzenia Starosty Oleśnickiego i jej przegłosowanie

Uchwała nr XXXIII/262/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:12:12
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała nr XXXIII/263/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r. Dodany: 2021-12-02 08:13:57
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 listopada 2021 r.Dodany: 2021-12-02 08:15:00
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleśnickiego

Wyniki głosowańDodany: 2021-12-02 08:15:18

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2021-12-02 08:15:18 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-12-02 08:02:08
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 739

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona