Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Kwiecień


Lista załączników:

Uchwała nr XXV/218/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 14:58:46
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXV/219/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 14:59:33
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oleśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXV/220/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 15:00:19
w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Oleśnickiego zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr XXV/221/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 15:00:53
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XXV/222/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 15:01:34
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2021

Uchwała nr XXV/223/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-05-10 11:52:36
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XXV/224/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dodany: 2021-04-30 15:02:50
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego

Wyniki głosowańDodany: 2021-04-30 15:03:12

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2021-05-10 11:53:19 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-04-30 14:56:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1224

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona