Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Marzec


Lista załączników:

Uchwała nr XXIV/210/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:10:37
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031

Uchwała nr XXIV/211/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:11:29
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2021

Uchwała nr XXIV/212/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:12:13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Uchwała nr XXIV/213/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:13:23
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim, dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Uchwała nr XXIV/214/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:14:19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie”.

Uchwała nr XXIV/215/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:15:16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2021

Uchwała nr XXIV/216/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:16:17
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr XXIV/217/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 marca 2021 r. Dodany: 2021-03-24 14:17:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2021-03-24 14:17:20

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2021-03-24 14:17:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-03-24 14:08:36
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1875

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona