Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2017r


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-09 15:20:24
w sprawie organizacji struktury zarządzania Projektem nr RPDS.02.01.01 -02-0015/16 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim „ realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 10 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-11 15:26:03
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-12 08:49:40
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Powiatu

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 17 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-19 08:37:09
w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-19 08:38:15
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Powiatu

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 rDodany: 2017-02-02 09:13:54
W sprawie powołania zespołu zarządzającego dla projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy”, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 rDodany: 2017-02-02 09:15:01
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 3 lutego 2017 rDodany: 2017-02-06 12:35:48
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2017

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 13 lutego 2017 rDodany: 2017-02-14 11:08:49
w sprawie organizacji struktury zarządzania Projektem nr RPDS.10.04.01-02-009/16 pn.” Powiat Oleśnicki dla rynku pracy” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 rDodany: 2017-02-14 11:09:31
W sprawie organizacji struktury zarządzania Projektem nr RPDS.10.04.02-02-008/16 pn.” Uczę się zawodowo- buduję swoją przewagę konkurencją na rynku pracy” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 23 lutego 2017 rDodany: 2017-02-23 09:26:24
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2017

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 8 marca 2017 rDodany: 2017-03-08 11:43:00
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 /2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 15 marca 2017 rDodany: 2017-03-15 10:00:06
W sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2017 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 rDodany: 2017-03-31 13:12:35
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami –Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-06 08:56:59
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-06 08:57:39
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2002 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Oleśnicy

Zarządzenie nr 17A/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-12 09:26:09
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą :Wykonanie opracowania fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach projektu pn.”Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim” na potrzeby świadczenia usług elektronicznych związanych z udostępnieniem zasobów geodezyjnych

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-12 15:29:00
W sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-12 09:27:20
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w Szkołach Ponadgimnazjalnych”

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-12 09:28:10
W sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 16 maja 2017 rDodany: 2017-05-17 10:52:53
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , części nieruchomości położonej w Goszczu oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 519/4 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 16 maja 2017 rDodany: 2017-05-17 10:53:26
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , części nieruchomości położonej w Drągowie oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 31/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 16 maja 2017 rDodany: 2017-05-17 10:54:01
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , części nieruchomości położonej w Drągowie oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 31/2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 17 maja 2017 rDodany: 2017-05-17 10:54:43
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pod nazwą : „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w Szkołach Ponadgimnazjalnych „II postępowanie

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 01 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-02 13:08:16
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 01 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-22 14:06:23
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 28 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-29 09:58:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa infrastruktury sprzętowej „

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.Dodany: 2017-07-20 09:53:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnianie zasobów geodezyjnych" w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.Dodany: 2017-07-25 13:44:53
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnianie zasobów geodezyjnych" w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.Dodany: 2017-07-25 13:46:56
w sprawie przeprowadzenie treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.Dodany: 2017-08-01 10:34:08
W sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, przy zmianie dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.Dodany: 2017-08-01 10:35:06
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych „ znak : RP.272.1.4.2017

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.Dodany: 2017-08-14 13:04:17
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.Dodany: 2017-08-17 12:28:52
W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.Dodany: 2017-08-25 09:35:39
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 15 września 2017 r.Dodany: 2017-09-26 14:55:13
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego Nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 18 września 2017 r.Dodany: 2017-09-28 14:42:36
W sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 rDodany: 2017-10-30 11:34:30
W sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji projektu „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH –PEUG”

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 2 października 2017 r.Dodany: 2017-10-03 09:50:18
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 9 października 2017 r.Dodany: 2017-10-10 10:57:33
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 9 października 2017 r.Dodany: 2017-10-10 13:31:32
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października 2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 9 października 2017 r.Dodany: 2017-10-10 13:32:16
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty w art. 4 pkt.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 09 października 2017 r.Dodany: 2017-12-13 12:47:01
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 17 października 2017 r.Dodany: 2017-10-18 09:12:34
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające 11 listopada 2017r

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 18 października 2017 r.Dodany: 2017-10-18 13:00:03
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie”

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 26 października 2017 Dodany: 2017-10-31 12:08:34
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 31 października 2017 Dodany: 2017-11-02 09:12:14
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:” Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 31 października 2017Dodany: 2017-11-02 09:13:33
W sprawie powołania biegłego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:” Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 6 listopada 2017Dodany: 2017-11-06 13:36:56
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 8 listopada 2017Dodany: 2017-11-09 09:33:29
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 8 listopada 2017Dodany: 2020-03-10 12:07:32
W sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 16 listopada 2017Dodany: 2017-11-16 12:14:35
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą„Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usługpowiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 17 listopada 2017Dodany: 2017-11-17 14:25:39
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:„Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 21 listopada 2017Dodany: 2017-11-23 10:59:08
W sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 29 listopada 2017Dodany: 2017-12-01 09:56:30
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwa: „Organizacja kursu na koparko ładowarkę dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu”

Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 11 grudnia 2017Dodany: 2017-12-11 10:31:36
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 11 grudnia 2017Dodany: 2017-12-11 10:32:31
w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 roku w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017Dodany: 2017-12-11 10:33:15
w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych , przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu oleśnickiego przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017Dodany: 2018-01-02 09:58:23
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 12 grudnia 2017Dodany: 2017-12-14 08:42:43
W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu

Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 13 grudnia 2017Dodany: 2017-12-14 09:59:38
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą: „ Organizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy , Twardogórze, Bierutowie , Międzyborzu oraz Sycowie”

Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 13 grudnia 2017Dodany: 2018-01-04 13:19:14
W sprawie wskazania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Powiecie Oleśnickim

Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 29 grudnia 2017Dodany: 2018-01-24 13:54:35
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2016 Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 października 2016r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-03-10 12:08:06 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2017-01-05 10:54:28
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5570