Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2018r


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-09 09:13:47
W sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-10 08:56:21
W sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG”

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-09 09:18:13
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-09 11:59:02
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-09 09:25:16
W sprawie zmiany zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 8 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-09 09:26:00
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2018

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-11 13:19:31
w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Oleśnicy na złożenie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 11 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-11 13:20:08
W sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Placówek Specjalnych w Oleśnicy na złożenie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 12 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-12 12:51:23
w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za zbadanie złożonych próbek w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą:„ Dostawa licencji wraz z wdrożeniem systemu budżetowego i przeszkoleniem pracowników w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 12 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-12 12:52:17
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek „

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 16 stycznia 2018 rDodany: 2018-01-19 08:46:58
W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-22 10:46:09
w sprawie upoważnienia pracownika do współpracy z mediami

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-24 15:07:22
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-24 15:08:40
W sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 12:05:16
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2018

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:09:05
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2018r

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-07 12:01:10
W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych , udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-07 12:10:01
W sprawie zmiany Zarządzenia starosty Oleśnickiego nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-07 12:11:11
W sprawie wydania burmistrzom i wójtom zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-13 09:27:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą : „Organizacja egzaminów dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy , Bierutowie, Międzyborzu, Twardogórze oraz Sycowie”

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-13 09:28:38
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwa ”Przetworzenie materiałów geodezyjnego zasobu powiatowego do postaci elektronicznej w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim"

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-16 15:20:29
W sprawie procedury uzgadniania wniosków o pozwolenie na budowę w zakresie konieczności uzyskania decyzji o faktycznym wyłączeniu z produkcji użytków rolnych

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-28 13:51:59
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym i wykonanie instalacji gazowej" w ramach projektu pn. „Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44"

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.Dodany: 2018-03-01 09:16:11
W sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 2 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-02 11:07:04
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 1 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-05 09:33:30
W sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 6 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-06 10:13:47
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 6 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-06 13:52:23
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2018

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 6 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-06 15:21:49
W sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 22 maja 2013r w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 8 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-08 14:13:42
w sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2018 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-12 11:29:57
w sprawie wyrażenia zgody na doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku znajdującego się na nieruchomości pozostającej we współzarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 21 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-26 10:56:00
W sprawie realizacji pozamilitarnych działań obronnych na terenie powiatu oleśnickiego w 2018r

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 21 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-05 12:46:46
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-13 10:51:04
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-13 10:52:10
W sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-20 10:07:52
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja egzaminów dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy , Bierutowie, Międzyborzu oraz Sycowie”

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-26 11:51:45
W sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-05-08 12:41:36
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą :„ Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze”

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 8 maja 2018 r.Dodany: 2018-05-09 14:39:02
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 15 maja 2018 r.Dodany: 2018-05-15 12:09:06
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwa: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnicy”

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 18 maja 2018 r.Dodany: 2018-05-18 09:03:32
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-06 14:35:46
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-12 13:05:26
W sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-12 13:06:36
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-18 15:24:25
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-21 09:15:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-21 09:17:21
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”

Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-09 12:18:47
W sprawie powołania komisji do zakwalifikowania ruchomości do zniszczenia

Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-10 12:35:48
W sprawie Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-13 10:54:03
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-17 10:20:42
W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-24 09:11:14
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwa: „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy”

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.Dodany: 2018-07-27 14:42:48
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.Dodany: 2018-09-10 09:25:05
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , położonej w Dziadowej Kłodzie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 434, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 6 września 2018 r.Dodany: 2018-09-07 12:01:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych , skanerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy”

Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 10 września 2018 r.Dodany: 2018-09-14 12:24:52
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 3 września 2018 r.Dodany: 2018-09-14 12:25:45
W sprawie powołania stałego zespołu odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji projektu „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”

Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 17 września 2018 r.Dodany: 2018-09-24 11:30:33
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 09 października 2017 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 do 750 000 euro

Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 17 września 2018 r.Dodany: 2018-09-20 12:55:43
W sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przekazanych w użyczenie Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy i Powiatowemu Zrzeszeniu Pszczelarzy w Oleśnicy

Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 20 września 2018 r.Dodany: 2018-09-21 09:43:09
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r.

Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 r.Dodany: 2018-09-21 09:44:00
W sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 2 października 2018 r.Dodany: 2018-10-03 13:13:53
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 4 października 2018 r.Dodany: 2018-10-04 12:35:45
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa laptopa, konsoli, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 10 października 2018 r.Dodany: 2018-10-15 08:27:29
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 26 października 2018 r.Dodany: 2018-10-26 12:20:58
w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w miesiącu grudniu 2018

Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.Dodany: 2018-11-08 14:30:33
W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.Dodany: 2018-11-20 12:35:41
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.Dodany: 2018-11-20 12:36:53
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.Dodany: 2018-11-20 12:38:04
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pod nazwa:” Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”-ETAP I

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.Dodany: 2018-11-26 14:53:29
W sprawie powołania Komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.Dodany: 2018-12-03 09:10:55
W sprawie powołania zespołu zadaniowego , celem oceny prawidłowości przeprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ćwiczeń obronnych w dniu 23 listopada 2018r

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-12 11:19:52
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-12 11:20:29
W sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady rynku Pracy, powołanej na kadencję 2015-2018

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-12 11:21:01
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Bierutowie w roku 2018

Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-12 11:21:36
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-12 11:22:11
W sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.Dodany: 2018-12-21 09:02:16
W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.Dodany: 2019-02-28 13:19:18
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 79/2018 Starosty Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Dodany: 2019-03-28 11:49:25
w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2019-03-28 11:49:25 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-01-09 09:09:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5138