Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2021 r.


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-18 11:54:30
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 04 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-18 11:55:21
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 45 /2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 09 października 2017 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 16 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-18 10:18:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek”

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-18 11:55:59
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2021

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-18 11:56:54
w sprawie wdrożenia „Regulaminu organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Oleśnickiego”

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-18 11:57:19
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-22 12:51:49
w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w roku 2021

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021r.Dodany: 2021-01-27 11:52:59
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2021

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 8 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-09 09:25:15
w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 roku w powiecie oleśnickim.

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 9 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-09 09:26:02
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 11 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-11 09:20:48
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2021

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 16 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-18 11:15:42
w sprawie skrócenia godzin obsługi klientów w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 16 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-18 11:16:13
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 16 lutego 2021r.Dodany: 2021-02-18 11:16:57
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do przygotowania reorganizacji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w tym opracowania Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 17 marca 2021r.Dodany: 2021-03-18 14:47:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania przemieszczania doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek”.

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 26 marca 2021r.Dodany: 2021-03-26 14:20:13
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy .

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 26 marca 2021r.Dodany: 2021-04-20 08:54:40
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021r.Dodany: 2021-04-07 10:32:27
w sprawie zmiany Zarządzenia 1/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 04 stycznia 2021r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021r.Dodany: 2021-04-07 10:33:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „ Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z podziałem na II części /zadania”

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.Dodany: 2021-04-15 09:36:12
w sprawie Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r.Dodany: 2021-04-15 15:24:48
w sprawie zarządzenia wyboru przedstawicieli pracowników i powołania Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.Dodany: 2021-04-20 10:40:34
w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania ruchomości do zniszczenia

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.Dodany: 2021-05-18 13:48:12
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2020 Starosty Oleśnickiego z dnia 6 lipca 2020r w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 14 maja 2021r.Dodany: 2021-05-18 13:49:04
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 20 maja 2021r.Dodany: 2021-05-24 12:23:14
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Oleśnickiego ds. współpracy z mediami

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 21 maja 2021r.Dodany: 2021-05-25 15:16:38
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 1 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-02 13:09:57
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 1 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-14 12:51:39
w sprawie Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-23 13:19:04
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 7 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-23 13:22:01
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 7 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-23 13:22:44
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-23 13:23:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą:” Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” , Zadanie I

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-24 10:42:56
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.Dodany: 2021-06-24 10:43:28
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-02 10:34:36
w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 07 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-13 09:53:36
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-14 12:01:04
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-17 15:15:01
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-17 15:16:09
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-18 09:42:17
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt stosowanego w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-23 11:51:42
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-23 11:55:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” .Zadanie I

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 20 sierpnia 2021rDodany: 2021-08-23 11:56:51
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021rDodany: 2021-09-01 12:48:03
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 2 września 2021rDodany: 2021-09-08 10:59:39
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 3 września 2021rDodany: 2021-09-08 11:01:00
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2022r

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 03 września 2021rDodany: 2021-09-16 11:36:39
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 10 września 2021rDodany: 2021-09-16 11:38:09
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 15 września 2021rDodany: 2021-09-22 11:02:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „ Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy” Zadanie I

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 22 września 2021rDodany: 2021-09-22 11:03:39
w sprawie udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym ” SUDETY-21”

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 22 września 2021rDodany: 2021-09-24 15:10:28
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 22 września 2021rDodany: 2021-09-24 15:11:08
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 5 października 2021rDodany: 2021-10-18 10:12:11
w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 5 października 2021rDodany: 2021-10-12 11:42:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”. Zadanie II

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 30 września 2021rDodany: 2021-10-12 11:43:10
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 11 października 2021rDodany: 2021-10-14 13:13:18
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 14 października 2021rDodany: 2021-10-15 10:16:51
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 20 października 2021rDodany: 2021-10-20 14:10:53
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 14 maja 2021 r w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 26 października 2021rDodany: 2021-10-27 10:23:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy", zadanie III

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 27 października 2021rDodany: 2021-10-27 12:07:21
w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 27 października 2021rDodany: 2021-10-28 09:35:49
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 28 października 2021rDodany: 2021-10-29 10:32:55
w sprawie określenia systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 4 listopada 2021rDodany: 2021-11-04 13:22:05
w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania ruchomości do zniszczenia

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 25 listopada 2021rDodany: 2021-12-01 09:40:44
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 01 grudnia 2021rDodany: 2021-12-02 10:08:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą:„Przebudowa ul.Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3”

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 08 grudnia 2021rDodany: 2021-12-08 08:57:09
w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2022 roku w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 08 grudnia 2021rDodany: 2021-12-08 13:50:45
w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 10 grudnia 2021rDodany: 2021-12-10 11:12:26
w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2022

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 10 grudnia 2021rDodany: 2021-12-10 14:03:42
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 14 grudnia 2021rDodany: 2021-12-16 13:35:30
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 04 stycznia 2021 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 14 grudnia 2021rDodany: 2021-12-20 09:03:43
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 14 grudnia 2021rDodany: 2021-12-27 09:26:24
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 20 grudnia 2021rDodany: 2021-12-21 13:34:13
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 20 grudnia 2021rDodany: 2021-12-21 13:35:29
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przekazanych w użyczenie Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy i Powiatowemu Zrzeszaniu Pszczelarzy w Oleśnicy

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 22 grudnia 2021rDodany: 2022-01-03 09:27:42
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony , części nieruchomości zabudowanej w postaci zespołu pomieszczeń o powierzchni 236m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa , będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wrocławiu

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2022-01-03 09:27:42 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2021-01-07 12:09:26
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4753