Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2020 r.


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-10 14:00:50
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2020

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-13 08:43:35
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie , na czas nieokreślony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie działki zabudowanej nr 96/4 AM – 2 , obręb Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego na rzecz Gminy Oleśnica

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-13 08:44:41
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-13 14:45:30
W sprawie wyznaczenia zespołu do zbadania okoliczności wypadku zaistniałego w PDPS w Ostrowinie w dniu 11 stycznia 2020 r

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-14 12:40:55
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie” – II postępowanie

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-20 09:01:12
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 17 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-20 09:01:48
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2020

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-27 11:02:24
W sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-27 11:03:01
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w roku 2020

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.Dodany: 2020-01-27 12:53:53
W sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.Dodany: 2020-02-03 09:09:38
W sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze zmianami

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.Dodany: 2020-02-03 09:10:46
W sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 5 lutego 2020r.Dodany: 2020-02-06 11:48:08
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą:” Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek”

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020r.Dodany: 2020-02-19 13:59:49
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020r.Dodany: 2020-02-24 10:25:53
W sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Starosty Oleśnickiego z dnia 05 lutego 2020r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą:„świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek”

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 21 lutego 2020r.Dodany: 2020-02-24 10:27:16
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2020

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020r.Dodany: 2020-03-02 15:15:17
W sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 2 marca 2020r.Dodany: 2020-03-11 11:59:28
W sprawie powołania osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 6 marca 2020r.Dodany: 2020-03-11 12:00:42
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2019 Starosty Oleśnickiego z dnia 17 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 13 marca 2020r.Dodany: 2020-03-13 13:48:53
w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych w okresie zagrożenia koronowirusem

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 13 marca 2020r.Dodany: 2020-03-16 12:38:30
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020r.Dodany: 2020-03-17 10:10:03
W sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020r.Dodany: 2020-03-19 14:29:35
W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na doprowadzeniu przyłącza światłowodowego do budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 23 marca 2020r.Dodany: 2020-03-24 10:56:15
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 26 marca 2020r.Dodany: 2020-03-30 10:51:57
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej widomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Poprzecznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 103/2 AM – 30 o pow. 0,0001 ha na rzecz Spółki Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 30 marca 2020r.Dodany: 2020-03-30 16:18:39
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2020 Starosty Oleśnickiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych w okresie zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 kwietnia 2020r.Dodany: 2020-04-06 14:02:54
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2017 Starosty Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-07 12:22:47
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:„Sporządzenie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy gminy Syców”

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-08 12:00:26
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-08 15:09:34
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-15 10:47:14
W sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-27 11:25:36
W sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.Dodany: 2020-04-29 14:07:56
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 7 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-07 12:02:37
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania wynikającego z umowy nr OR.032.39.2020.OR z dnia 12.03.2020 r

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 8 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-11 15:07:24
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 11 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-11 15:08:31
W sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2020

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 12 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-12 14:56:31
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2020 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 22 maja 2020 r.Dodany: 2020-05-25 14:58:15
W sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-15 11:33:39
W sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-15 12:50:26
W sprawie powołania komisji do spraw protokolarnego przyjęcia korespondencji znajdującej się w urnie podawczej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-15 12:59:15
W sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-16 09:11:43
W sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-18 13:04:25
W sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 12:37:55
W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.Dodany: 2020-07-09 14:16:56
w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.Dodany: 2020-07-13 11:28:52
w sprawie zawieszenia obsługi w referatach wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.Dodany: 2020-07-16 09:10:02
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Starosty Oleśnickiego z dnia 13 lipca 2020r w sprawie zawieszenia obsługi w referatach wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.Dodany: 2020-07-21 10:50:04
W sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 2 września 2020 r.Dodany: 2020-09-02 13:43:07
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wymianą sieci ciepłowniczej na nieruchomościach pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 8 września 2020 r.Dodany: 2020-09-08 13:32:16
W sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 8 września 2020 r.Dodany: 2020-09-09 11:03:22
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2021r.

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 17 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 15:15:29
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy miasta Syców oraz gminy Syców”

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 17 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 15:16:06
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października 2013 r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 18 września 2020 r.Dodany: 2020-09-24 09:07:07
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 27/2016 Starosty Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie dziennika budowy

Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 18 września 2020 r.Dodany: 2020-09-24 10:59:54
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 30 września 2020 r.Dodany: 2020-10-01 10:34:05
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 30 września 2020 r.Dodany: 2020-10-01 10:35:26
w sprawie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX – 20 na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 12 października 2020 r.Dodany: 2020-10-12 14:46:04
w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej powiatu oleśnickiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnej porządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Oleśnickiego

Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 21 października 2020 r.Dodany: 2020-10-21 14:59:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „ Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnicy”

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 26 października 2020 r.Dodany: 2020-10-27 15:43:11
w sprawie zawieszenia obsługi interesantów w referacie Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg w Sycowie, w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 26 października 2020 r.Dodany: 2020-10-27 15:44:23
w sprawie wprowadzenia ograniczeń wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 28 października 2020 r.Dodany: 2020-10-28 15:40:42
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 60 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zawieszenia obsługi interesantów w referacie Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg w Sycowie, w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 30 października 2020 r.Dodany: 2020-11-03 11:53:51
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.Dodany: 2020-11-05 12:49:05
w sprawie zawieszenia obsługi interesantów w referacie Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg w Twardogórze w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.Dodany: 2020-11-10 17:04:48
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 64/2020 z dnia 5 listopada 2020 w sprawie zawieszenia obsługi interesantów w referacie Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg w Twardogórze w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.Dodany: 2020-11-27 15:15:14
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym.

Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-08 14:03:41
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-14 11:48:36
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-14 11:49:20
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-16 08:39:24
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Łazisko gmina Twardogóra oznaczonej jako dz. Nr 293/2 AM -1

Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-16 09:29:02
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-17 14:05:31
w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.Dodany: 2021-01-18 08:34:02
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-17 14:29:16
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej powiatu oleśnickiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Oleśnickiego

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.Dodany: 2020-12-17 14:30:01
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-31 11:04:14
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Dodany: 2021-04-20 09:03:42
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z 27 marca 2006 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Informację wytworzył: Przemysław Hanzel Data modyfikacji: 2021-04-20 09:03:42 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-01-10 13:52:08
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4814