Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2018r. Referat w Sycowie


 INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY – 2018 r.

Referat Wydziału AB w Sycowie

Numer
wpisu

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data 
zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu

1
2
3
4
5
6
  1.    Gmina Międzybórz

 obręb Międzybórz, 

dz. nr ewid. gruntów: 342, 344/1, 346

 kanalizacja deszczowa w ciągu ulicy Pastora Jerzego Badury  691/18  28.02.2018    

 29.03.2018

nie wniesniono sprzeciwu

 2.  Energa Operator S.A.

 obręb Syców

dz. nr 2/3, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 i 2/13 AM 14

 energetyczna linia kablowa  820/18  12.03.2018    

 06.04.2018

nie wniesiono sprzeciwu

3. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

obręb Syców

dz. nr 1/48 i 5/58 AM 34

sieć wodociągowa 942/18 22.03.2018    

 07.05.2018

nie wniesiono sprzeciwu

4 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. zo. o.

obręb Syców,

dz. nr 19/263, 22/1, 23 AM 12;

dz. nr 15/7, 15/18, 19, 20/109, 20/125, 20/127, 20/132, 20/81 AM 26;

dz. nr 1, 111, 112/4 AM 27

siec wodociągowa 943/18 22.03.2018    

 07.05.2018

nie wniesiono sprzeciwu

 5  Gmina Syców

 obręb Syców

dz. nr 6/1, 3,4/2,4/3,4/5,4/6,4/7,4/,8/1,9/1,11,1 AM 19; dz. nr 2/4 AM 20

 kanalizacja sanitarna
w ul. Polnej 
 1101/18  06.04.2018    

 10.05.2018

nie wniesiono sprzeciwu

 6  Energa Operator S.A.

 obręb Działosza, gm. Syców

dz. nr 9/9, 9/7, 9/6, 10/3, 10/4

 linia kablowa niskiego napięcia z przyłączami  2008/18  02.07.2018    

 23.07.2018

nie wniesiono sprzeciwu

 7 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu 

obręb Międzybórz

dz. nr 723, 724, 741

stacja transformatorowa MBST 20/630 o ymiarach 2.1m x 2.7m wraz z przyłączem SN-20kV 28717/18 16.10.2018    

21.11.2018

nie wniesiono 

sprzeciwu

 8  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców

 obręb Komorów, gm. Syców

dz. nr 318

 rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  29730/2018  31.10.2018    

 17.12.2018

nie wniesiono sprzeciwu

 9  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 obręb  Syców,

dz. nr 8/15, 8/16, 8/19, 8/20, 8/22, 8/25, 8/26, 12/3 AM 31

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami  32178/2018  23.11.2018    

 20.12.2018

nie wniesiono sprzeciwu

10 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

obręb Syców,

dz. nr 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 321, 10 AM 18 i dz. nr 35/4 AM 6

rozbudowa sieci wodociągowej  32180/2018 23.11.2018    

 20.12.2018

nie wniesiono sprzeciwu

                 

Informację wytworzył: Małgorzata Kot Data modyfikacji: 2018-12-20 13:18:54 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Małgorzata Kot Data utworzenia: 2018-01-11 12:44:27
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 748

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona