Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

18
III
19
III
20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV
14
IV
15
IV
16
IV
17
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 331
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 43
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 8779

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy Referat w Sycowie - 2020r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2020r.

Wydział AB w Oleśnicy - Referat w Sycowie

 

 

Numer

wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

 

1

 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 Wioska, gm. Syców, dz. nr 174, 80/23, 322/1 AM 1, obręb Wioska 

 rozdzielcza sieć wodociągowa

 3791/2020

 29.01.2020

 

 

 brak sprzeciwu

06.02.2020

2 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

Syców, ul. Kaliska-Lawendowa, dz. nr 1, 4/13 AM 10 obręb Syców

rozdzielcza sieć wodociągowa  3792/2020 29.01.2020    

 brak sprzeciwu

05.02.2020

 3.

 Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

Syców, ul. Graniczna,

dz. nr 12/1, 17, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10 AM 17, obręb Syców

 sieć kablowa do 1kV   4473/2020 04.02.2020       brak sprzeciwu
 4.

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu 

 Syców, ul. Kazimierza Sprawiedliwego,

dz. nr 63/5, 63/1 AM 8, obręb Syców

 siec kablowa 0,4kV 4474/2020  04.02.2020       brak sprzeciwu
 5.  Bogdan Zych

Wioska gm. Syców,

dz. nr 325, 143, 152, 149/1, 145/28 

sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z 14 przyłaczami gazu niskiego ciśneinia do zespołu 14 budynków mieszkalnych jednordiznnych  6512/2020 18.02.2020     

brak sprzeciwu

16.03.2020

6.

Energa Operator S.A. 

Oddział w Kaliszu

Ślizów, gm. Syców,

dz. nr 89/4, 89/5, 90/16, 90/11

energetyczna linia kablowa do 1,0kV 9245/2020 06.03.2020    

 brak sprzeciwu 

08.04.2020

 7.  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

 Syców, ul. Graniczna,

dz. nr 3/8, 11/1 AM 18;

dz. nr 17 AM 17 

 rozdzielcza sieć wodociągowa   10926/2020 17.03.2020     

 brak sprzeciwu

02.04.2020

 8  Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o. o.

 Syców, 

dz. nr 257, 251, 259, 255, 212, 266 AM 2;

dz. nr 27 AM 10

 gazociąg De125 PE wraz z przyłaczami gazu De40 PE niskiego ciśneinia dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  11817/2020  23.03.2020    

 brak sprzeciwu:

24.06.2020

 9 Ryszard Klóska   gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 704/94  budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem wraz z urzadzeniami budowlanymi,   12349/2020 27.03.2020     

 brak sprzeciwu

16.04.2020

 10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 322/11, 80/23, 174 i 80/1

 gaziociąg średniego ciśneinia PE De63   14121/2020 15.04.2020       
11.

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

gm. Dziadowa Kłoda

Dalborowice,

dz. nr 68/2, 68/4, 70/1, 70/2, 71, 85/1, 85/2, 162/1, 162/2, 173, 296

budowa linii napowietrznej do 1kV 14368/2020 16.04.2020    

 brak sprzeciwu

14.05.2020

 12.  Energa Operator S.A.

gm. Syców,

Wioska

dz. nr 325, 149/2, 149/1, 148/2, 145/28, 145/14, 152, 145/5 

 energetyczna linia kablowa do 1kV  15633/2020 30.04.2020     

brak sprzeciwu

04.06.2020

 13.  Energa Operator S.A.

gm. Syców,

Wioska, 

dz. nr 25/15, 25/19, 25/20 i 25/12 

 sieć elektroenergetyczna kablowa, zasilajaca budynek mieszkalny na dz. nr 25/15 we wsi Wioska   17934/2020 21.05.2020     

 brak sprzeciwu

05.06.2020

 14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

 gm. Syców,

Syców, dz. nr 9, 5/58 AM 34

 gazociąg De125PE wraz z przyłączami gazu De40PE niskiego ciśnienia  18968/2020 29.05.2020     

 brak sprzeciwu

18.06.2020

 15. Energa-Operator S.A.  

 gm. Międzybórz,

dz. nr 99/3, 99/4, 99/5, 237 i 232, 

 sieć eelktroenergetyczna   18920/2020 29.05.2020       

 16.

 

 Energa-Operator S.A.

 gm. Syców, 

Wioska,

dz. nr 321/5, 101/16, 105, 19, 56

linia kablowa 0,4kV ze złaczami  20439/2020 15.06.2020     

 brak sprzeciwu

03.07.2020

 17  Energa-Operator S.A.

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 307/1, 307/2, 307/3

 budowa sieci kablowej nN-0,4kV 24533/2020   16.07.2020      
 18.  Energa-Operator S.A.

 Syców, gm. Syców,

dz. nr 8/7, 5/58, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8  AM 34

 rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV i budowa przyłączy kablowych 

 24979/2020

 

 20.07.2020    

 brak sprzeciwu

07.08.2020

19. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Syców, gm. Syców, dz. 20/119, 20/124, 20/125, 20/109, 20/108, 20/107 AM 26, dz. 1 AM27

budowa gazociągu De125PE wraz z przyłączami gazu De40PE niskiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 25477/2020 22.07.2020      
 19. Energa-Operator S.A.   Dziadowa Kłoda, gm. Dziadowa Kłoda, dz. nr 507/36, 507/3, 507/37  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z przyłaczem kablowym   26095/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 20.  Energa-Operator S.A. gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 384/15, 675/2,   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV wraz z przyłaczem kablowym  26094/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 21.  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 384/22, 675/2  rozbudowa sieci elektroenergetycznje do 1 kV wraz z przyłaczem kablowym  26073/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 22.  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Syców, ul. Olgi Boznańskiej, dz. nr  20/122, 20/109 AM 26  budowa sieci kablowej do 1 kV  26303/2020 28.07.2020       
 23.  Adam Kopyra

 gm. Syców, Biskupice,

dz. nr 178/2 i 178/4

 budowa abonenckiej stacji transformatorowej o pow. zab. 10.5m2 wwraz z przyłaczem kablowym SN  26764/2020  03.08.2020

 

 

 brak sprzeciwu

15.09.2020

 23.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

gm. Syców, Syców,

ul. Słoneczna, dz. nr 70, 57/23, 57/27 AM 32; dz. nr 25, 22/5 AM 31,

 budowa gazociągu De125PE wraz z przyłaczem gazu De40PE niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednrodzinnego  27076/2020 05.08.2020       
 24.  Energa Operator S.A.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9 i 5/14 AM 34  energetyczna linia kablowa do 1kV  30034/2020  31.08.2020      
 25.  Energa Operator S.A.  gm. Syców, Święty Marek, obręb Wielowieś, dz. nr 70, 81/11, 81/16,  rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV   30643/2020 03.09.2020     

 brak sprzeciwu

08.10.2020

 26.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 gm. Syców, Wioska

dz. nr 126/76, 126/33, 126/20, 126/59

 budowa gazociągu De63PE wraz z przyłaczem gazu De25PE średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednrodzinnego  31818/2020  11.09.2020      
 27.  Energa Operator S.A.

 gm. Syców, Stradomia Wierzchnia,

dz. nr 384/17, 384/18, 384/26, 384/27, 385/14, 385/26, 391/1, 395/12, 395/13, 395/14, 395/25, 395/26, 395/29, 395/30, 398/1, 398/2, 399, 400/1, 401/1, 408, 409/1, 675/2, 676, 677, 680, 683/2

 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oraz przebudowa i demonbtaż sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4kV

 32886/2020 18.09.2020       
 28.  Energa Operator S.A.

 gm. Syców,

Stradomia Wierzchnia, 

dz. nr 14/8, 14/4 i 14/9

 budowa sieci kablowej do 1kV  35370/2020 06.10.2020     

 brak sprzeciwu 

13.11.2020

 29.  Energa operator S.A.

 gm. Dziadowa Kłoda

Dziadów Most,

dz. nr 474/1, 474/2 , 474/3 i 427

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłaczami energetycznymi zasialajacymi budynki mieszkalne, na dz. nr 474/1 i 474/2 w Dziadowym Moście  36032/2020 12.10.2020     

 wycofano zgłoszenie

30.10.2020

 30.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 gm. Syców, Wioska,

dz. nr 13/39

 budowa gazociągu średniego ciśnienia   36523/2020  15.10.2020      
 31.  Energa Operator S.A.

 gm. Syców, Komorów,

dz. nr 47/10, 47/3, 48

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłączem energetycznym  37316/2020 21.10.2020       
 32.   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

gm. Syców, Syców,

ul. Słoneczna, dz. nr 70, 57/23, 57/27 AM 32; dz. nr 25, 22/5 AM 31,

  budowa gazociągu De125PE wraz z przyłaczem gazu De40PE niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednrodzinnego  37920/2020  26.10.2020    

 brak sprzeciwu

16.11.2020

33. Agata Bukowska i Paweł Bukowski

Syców, dz. nr 1/36 AM 34

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 37927/2020 27.10.2020      wycofano zgłoszenie

w dniu 13.11.2020

 34.  Izabela Pronobis  gm. Syców, Komorów, dz. nr 203/4  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami budolwanymi,   39660/2020 13.11.2020     

 wycofano zgłoszenie

w dniu 13.11.2020

35. Czesław Kaczmarek

ul. Kusocińskiego 31

dz. nr 105/1 Syców

Modernizacja wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 39835/20 13.11.2020    

 brak sprzeciwu

24.12.2020

 36.  Energa - Operator S.A.

 gm. Syców, Wioska,

dz. nr 70/14, 70/2, 70/10, 70/12, 69/24

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłaczem energetycznym   40449/2020  19.11.2020    

 brak sprzeciu

27.11.2020

 37.  Energa-Operator S.A.

gm. Syców, Syców,

dz. nr  20/135, 20/139 AM 26

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłaczem energetycznym  42289/2020  01.12.2020    

 brak sprzeciwu

10.02.2021

                 
 38.  Energa-Operator S.A.

gm. Syców,

dz. nr  20/137, 20/125, 20/139,

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłączem energetycnym  42287/2020   01.12.2020    

 brak sprzeciwu

10.02.2021

 39.  Urszula Mrożek

 Kamień 26

dz. nr 40 Kamień, gm. Międzybórz

 Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszklanym jednorodzinnym  43390/2020  09.12.2020      
 40.  Energa -Operator S.A.

 gm. Dziadowa Kłoda,

Dziadów Most, 

dz. nr 474/1, 474/2, 474/3 i 427

 rozbudowa sieci energetycznej wraz z przyłączami energetycznymi, zaslającymi budynki mieszkalne na dz. nr 474/1 i 474/2 w Dziadowym Moście  45702/2020  29.12.2020    

 brak sprzeciwu:

16.02.2021

                 
                 
                 

Informację wytworzył: Małgorzata Kot Data modyfikacji: 2021-06-16 11:15:01 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2020-01-09 12:50:43
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 6342

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3