Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Rejestracja wizyt


 
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:
 
-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267       w godz.8.00 do godz.15.00
 
 - lub  klikając w poniższy baner:
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia   19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 
Uwaga!
Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez   umieszczenie wypełnionej części B karty pomocy w zamkniętej , nieprzeźroczystej i oznakowanej urnie , która znajduje się poczekalni punktu NPP/NPO.
 

 

 
 

 

 
 

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-06-02 08:54:00 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-05-27 09:33:12
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1116

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona