Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2008


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:52
w sprawie planu finansowego wydatków nie wygasających z upływem 2007 roku

Uchwała nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:52
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Uchwała nr 3/2008 z dnia 3 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy robi Beneficjenta/Projektodawcy w realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała nr 4/2008 z dnia 3 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2008.

Uchwała nr 5/2008 z dnia 3 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie dotacji celowej na Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu.

Uchwała nr 6/2008 z dnia 3 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 7/2008 z dnia 03 stycznia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do wykonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała nr 8/2008 z dnia 10 stycznia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadginmazjalnych w Twardogórze do zawierania umów w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych z terenu Powiatu Oleśnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr 9/2008 z dnia 10 stycznia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadginmazjalnych w Sycowie do zawierania umów w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych z terenu Powiatu Oleśnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr 10/2008 z dnia 10 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadginmazjalnych w Oleśnicy do zawierania umów w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych z terenu Powiatu Oleśnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr 11/2008 z dnia 10 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zawarcia porozumień z gminami znajdującymi się na terenie powiatu oleśnickiego.

Uchwała nr 12/2008 z dnia 10 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadginmazjalnych w Międzyborzu do zawierania umów w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych z terenu Powiatu Oleśnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr 13/2008 z dnia 10 stycznia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku

Uchwała nr 14/2008 z dnia 17.01.2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok.

Uchwała nr 15/2008 z dnia 17.01.2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie ogłoszenia I-go przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości, zabudowanej czterema garażami nr 5,6,7,8, położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 16/2008 z dnia 24.01.2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 17/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy medycznego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 18/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w obrębie Bierutów, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 19/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Bierutowie.

Uchwała nr 20/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji

Uchwała nr 21/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2008.

Uchwała nr 22/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008.

Uchwała nr 23/2008 z dnia 07 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
W sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w 2008 roku.

Uchwała nr 24/2008 z dnia 21 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg Powiatu Wrocławskiego kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 25/2008 z dnia 21 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała nr 26/2008 z dnia 21 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie ustalenia planów naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok 2008/2009

Uchwała nr 27/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Sycowie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 28/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Uchwała nr 29/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie upoważnienia Pani Jolanty Kwaśniewskiej – dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do składania świadczeń woli.

Uchwała nr 30/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zawarcia z Miastem i Gminą Bierutów porozumienia w przedmiocie udzielenia Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej

Uchwała nr 31/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przekazania Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy środków inwestycyjnych na wykonanie prac melioracyjnych, zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz informatyzację szpitali.

Uchwała nr 32/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Uchwała nr 33/2008 z dnia 28 lutego 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie upoważnienia Pana Wiesława Smerda – dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 34/2008 z dnia 14 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok

Uchwała nr 35/2008 z dnia 14 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok

Uchwała nr 36/2008 z dnia 14 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę części lokalu użytkowego położonego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52 c

Uchwała nr 36A/2008 z dnia 14 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zawarcia umowy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej celem udzielenia dotacji podmiotowej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach

Uchwała nr 37/2008 z dnia 20 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2007 r.

Uchwała nr 38/2008 z dnia 20 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Bierutowie, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 39/2008 z dnia 27 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie odwołania Pani Elżbiety Gdańskiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 40/2008 z dnia 27 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 41/2008 z dnia 27 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Sycowie.

Uchwała nr 42/2008 z dnia 27 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2007 rok w Starostwie Powiatowych w Oleśnicy i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 43/2008 z dnia 31 marca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok

Uchwała nr 44/2008 z dnia 3 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 45/2008 z dnia 3 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok

Uchwała nr 46/2008 z dnia 10 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w 2008 r.

Uchwała nr 47/2008 z dnia 10 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania o dokonanych umorzeniach i udzieleniu innych ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r

Uchwała nr 48/2008 z dnia 10 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Stradimii Dolnej

Uchwała nr 49/2008 z dnia 10 kwietnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zawarcia porozumień z Gminą Twardogóra celem dofinansowania realizacji zadań wspólnych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 50/2008 z dnia 10 kwietnia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie użyczenia nieruchomości lokalowych, położonych w Oleśnicy przy ul Bolesława Krzywoustego 1, stanowiących własność Powiatu na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii w Oleśnicy

Uchwała nr 51/2008 z dnia 24 kwietnia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 52/2008 z dnia 24 kwietnia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w ramach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oleśnicy”

Uchwała nr 53/2008 z dnia 24 kwietnia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w ramach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu”

Uchwała nr 54/2008 z dnia 24 kwietnia 2008Dodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy majątku trwałego na okres powyżej 3 lat

Uchwała nr 55/2008 z dnia 24 kwiecień 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 56/2008 z dnia 24 kwiecień 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 57/2008 z dnia 24 kwiecień 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmiany uchwały nr 41/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2008 r w sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Sycowie.

Uchwała nr 58/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 rok

Uchwała nr 60/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
w sprawie zaopiniowania kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład ZSP w Sycowie

Uchwała nr 61/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zaopiniowania kształcenia w zawodzie technik informatyk w Technikum dla młodzieży, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 62/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zaopiniowania kształcenia w zawodzie: technik informatyk w Technikum dla młodzieży, oraz technik prac biurowych w 2-letniej Szkole Policealnej dla dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 63/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Syców dotyczącego przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Uchwała nr 64/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na rok 2007

Uchwała nr 65/2008 z dnia 8 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie przystąpienia Powiatu Oleśnickiego do konkursu otwartego nr II/9.1.2/08 na dotacje rozwojowe dla szkół w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uchwała nr 66/2008 z dnia 13 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w Ostrowinie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Uchwała nr 67/2008 z dnia 13 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 68/2008 z dnia 29 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 69/2008 z dnia 29 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Cholewińskiej – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy do wydania decyzji o skierowaniu na Oddział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 70/2008 z dnia 29 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie informacji rocznej z realizacji budżetu powiatu za 2007 r.

Uchwała nr 71/2008 z dnia 29 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2008

Uchwała nr 72/2008 z dnia 29 maja 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 73/2008 z dnia 12 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:55
W sprawie zmiany Uchwały Nr 69/2008 Zarząd Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.05.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 74/2008 z dnia 12 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008r

Uchwała nr 75/2008 z dnia 12 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Bierutowie.

Uchwała nr 76/2008 z dnia 19 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008

Uchwała nr 77/2008 z dnia 23 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie przekazania środków finansowych Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 78/2008 z dnia 23 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Uchwała nr 79/2008 z dnia 23 czerwca 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie przystąpienia Powiatu Oleśnickiego do konkursu otwartego nr II/9.1.2/08 na dotacje rozwojowe dla szkół w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uchwała nr 80/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie

Uchwała nr 81/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowak – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 82/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 83/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie upoważnienia Pani Alicji Najmrodzkiej – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 84/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 85/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmiany uchwały nr 54/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy majątku trwałego na okres powyżej 3 lat

Uchwała nr 86/2008 z dnia 10 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 87/2008 z dnia 21 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 88/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmiany uchwały Nr 05/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie dotacji celowej dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu

Uchwała nr 89/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie porozumienia z Gminą Dziadowa Kłoda dotyczącego przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych 2008

Uchwała nr 90/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Bierutowie

Uchwała nr 91/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie przyznania stypendiów szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 92/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie odwołania Pani Marii Susidko ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 93/2008 z dnia 31 lipca2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmiany uchwały nr 139/2007 Zarządu Powiatu Oleśnickiego Oleśnickiego dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2008

Uchwała nr 94/2008 z dnia 11 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za I półrocze 2008 r.

Uchwała nr 95/2008 z dnia 11 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za I półrocze 2008 r.

Uchwała nr 96/2008 z dnia 21 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 97/2008 z dnia 21 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmiany uchwały nr 77/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 98/2008 z dnia 21 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 99/2008 z dnia 21 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:56
W sprawie upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 na „małe rondo” ul. Krzywoustego-Sudoła w Oleśnicy”

Uchwała nr 100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie

Uchwała nr 101/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę mienia ruchomego znajdującego się na stanie I Liceum Ogólnokształcącego Oleśnicy na rzecz Gminy Bierutów

Uchwała nr 102/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 103/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie upoważnienia Pani Marzeny Helińskiej – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 104/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego Gminy Kobierzyce kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 105/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie opinii dotyczącej dróg położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego Gminy Święta Katarzyna kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 106/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego Gminy Kąty Wrocławskie kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 107/2008 z dnia 28 sierpnia 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 108/2008 z dnia 11 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zawarcia porozumień z Gminą Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Gminą Miejską Oleśnica dotyczących przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Uchwała nr 109/2008 z dnia 18 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 110/2008 z dnia 18 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie upoważnienia dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy do oddawania w użytkowanie, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie

Uchwała nr 111/2008 z dnia 18 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dziadowa Kłoda dotyczącego przekazania środków finansowych dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 112/2008 z dnia 18 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie wyboru przedmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2008

Uchwała nr 113/2008 z dnia 18 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie ogłoszenia I-go przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu.

Uchwała nr 114/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmiany budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 115/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r.

Uchwała nr 116/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 1 przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustalonego przetargu nieograniczonego

Uchwała nr 117/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Bierutowie oraz obniżenia ceny.

Uchwała nr 118/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmiany uchwały nr 139/2007 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2008

Uchwała nr 119/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez PZSz z siedziba w Oleśnicy majątku trwałego na okres powyżej 3 lat

Uchwała nr 120/2008 z dnia 25 września 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmiany uchwały nr 50/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego dnia 10 kwietnia 2008 r., w sprawie użyczenia nieruchomości lokalowych, położonych w Oleśnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 1, stanowiących własność Powiatu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśn

Uchwała nr 121/2008 z dnia 09 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r.

Uchwała nr 122/2008 z dnia 09 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 123/2008 z dnia 16 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
przekazania dotacji podmiotowej dla szpitala w Sycowie wchodzącego w skład PZSZ z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 124/2008 z dnia 23 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
w sprawie uzgodnienia planu audytu wewnętrznego na 2009 rok w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 125/2008 z dnia 23 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Oleśnicy przy ul. 3-go Maja

Uchwała nr 126/2008 z dnia 23 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w Oleśnicy przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Uchwała nr 127/2008 z dnia 23 października 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:53
w sprawie zmiany uchwały nr 117/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2008r w sprawie ogłoszenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego , stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego położonego w Bierutowie oraz obniżenia ceny.

Uchwała nr 128/2008 z dnia 06 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r

Uchwała nr 129/2008 z dnia 06 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole prowadzonej przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 130/2008 z dnia 06 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie zmiany uchwały nr 77/2008 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie przekazania środków finansowych PZSz z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 131/2008 z dnia 06 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie przystąpienia Powiatu Oleśnickiego do projektu pn. Pomoc stypendialna szansa na lepsze wyniki edukacji \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR

Uchwała nr 132/2008 z dnia 10 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r

Uchwała nr 133/2008 z dnia 20 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2008 r

Uchwała nr 135/2008 z dnia 27 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie ogłoszenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokali użytkowych , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 1

Uchwała nr 136/2008 z dnia 27 listopada 2008rDodany: 2013-08-06 14:11:54
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2009

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2014-02-18 09:49:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2013-08-01 10:13:13
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3918

Strona: 

  1 2 3  

Nast?pna strona