Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu-rok 2017


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-05 11:26:01
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała nr 2/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-05 11:26:49
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 3/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-05 11:27:40
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Syców na lata 2017-2020”

Uchwała nr 4/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-19 09:10:40
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 5/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-19 09:11:40
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2017.

Uchwała nr 6/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 stycznia 2017 r.Dodany: 2017-01-19 09:12:26
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 7/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-19 12:57:19
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2017 rok

Uchwała nr 8/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-19 12:58:21
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2017 rok

Uchwała nr 9/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-19 12:59:30
w sprawie analizy poniesionych w roku 2016 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat oleśnicki

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 rDodany: 2017-02-02 11:13:04
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-31 10:10:46
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2016

Uchwała nr 12/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-31 10:11:37
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja 1”Mobilność edukacyjna”, tytuł projektu : „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy „ oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-31 10:12:33
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2017

Uchwała nr 14/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 stycznia 2017 rDodany: 2017-01-31 10:13:24
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017.

Uchwała nr 15/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 lutego 2017 rDodany: 2017-02-14 08:58:05
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 lutego 2017 rDodany: 2017-02-10 12:08:26
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 17/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2017 rDodany: 2017-02-17 14:01:59
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2017 rDodany: 2017-03-06 10:04:06
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2017 rDodany: 2017-02-28 10:00:39
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 20/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lutego 2017 rDodany: 2017-02-28 10:01:20
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 35 AM-15, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 21/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 marca 2017 rDodany: 2017-03-10 09:03:39
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Uchwała nr 22/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 marca 2017 rDodany: 2017-03-10 09:05:10
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Uchwała nr 23/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 marca 2017 rDodany: 2017-03-10 09:05:55
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr 24/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 marca 2017 rDodany: 2017-03-10 09:06:44
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.

Uchwała nr 25/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 marca 2017 rDodany: 2017-03-10 09:07:35
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres oznaczony kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego , położonego w nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 26/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 marca 2017 rDodany: 2017-03-16 10:06:46
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o akredytację Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy

Uchwała nr 27/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 marca 2017 rDodany: 2017-03-16 10:07:37
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy- perspektywa do 2020 r ”

Uchwała nr 28/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:43:06
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2016r

Uchwała nr 29/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:44:12
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2016r

Uchwała nr 30/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-06 13:44:57
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 31/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:45:13
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 32/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:46:13
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017

Uchwała nr 33/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:47:10
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie

Uchwała nr 34/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:48:02
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Bierutowie

Uchwała nr 35/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:49:06
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Bierutowie

Uchwała nr 36/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:50:11
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Bierutowie

Uchwała nr 37/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 rDodany: 2017-04-03 11:51:38
w sprawie utraty mocy uchwały nr 132/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Oleśnicy

Uchwała nr 38/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-06 13:46:54
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 39/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-06 13:47:58
w sprawie zmiany uchwały nr 123/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-13 12:07:19
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-13 12:08:06
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Uchwała nr 42/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-13 12:09:04
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu, części nieruchomości - działka nr 406/28 AM-3, położonej w Boguszycach stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 43/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-13 12:10:06
w sprawie ) sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu, części nieruchomości - działka nr 406/29 AM-3, położonej w Boguszycach stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 44/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-13 12:11:02
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej pl. Zwycięstwa w Oleśnicy

Uchwała nr 45/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-25 09:07:43
w sprawie w sprawie realizacji przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Uchwała nr 46/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-28 09:13:52
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 47/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-05-08 10:05:52
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 48/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-28 09:16:55
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.Ks.Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr 49/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-28 09:18:07
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Uchwała nr 50/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-28 09:21:16
w sprawie zawarcia przez Powiat Oleśnicki w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy boksów garażowych położonych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego na czas oznaczony

Uchwała nr 51/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 rDodany: 2017-04-28 09:22:07
przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 52/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2017 rDodany: 2017-05-12 12:10:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 53/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2017 rDodany: 2017-05-12 11:48:46
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2016 r

Uchwała nr 54/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2017 rDodany: 2017-05-12 11:49:27
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Oleśnica do kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 55/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2017 rDodany: 2017-05-12 11:50:26
w sprawie wskazania Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy jako jednostki, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami zlikwidowanych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2017 rDodany: 2017-05-12 11:51:24
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 57/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2017 rDodany: 2017-05-19 10:30:29
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 58/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2017 rDodany: 2017-05-19 10:31:17
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy

Uchwała nr 59/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2017 rDodany: 2017-05-19 10:46:55
wyrażenia zgody na przebudowę na cele dydaktyczne budynku nr 3 zlokalizowanego na obszarze nieruchomości, oddanej we współzarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr 60/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2017 rDodany: 2017-05-19 10:48:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 61/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 maja 2017 rDodany: 2017-05-19 10:49:45
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 62/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2017 rDodany: 2017-05-26 10:25:33
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie działek nr 57 i nr 58/3 AM – 2 obręb Ostrowina, pozostających w trwałym zarządzie jednostki

Uchwała nr 63/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2017 rDodany: 2017-05-26 10:26:15
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Międzybórz oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr 64/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2017 rDodany: 2017-05-26 10:26:51
w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze z zajmowanego stanowiska

Uchwała nr 65/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2017 rDodany: 2017-05-26 10:27:34
w sprawie określenia procedury rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze oraz likwidacji szkół w skład niego wchodzących

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2017 rDodany: 2017-05-26 10:28:12
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek rolnych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bukowiu, gmina Wilków

Uchwała nr 67/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 01 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-02 12:14:01
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 01 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-02 12:14:50
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi gminnej nr 6232P położonej w Powiecie Ostrzeszowskim na odcinku Głuszyca – Wysoty w Gminie Kraszewice i Gminie Czajków do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 69/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:18:44
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 70/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:19:23
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 71/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:20:36
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 406/28 AM – 3 ,położonej w Boguszycach , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 72/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:21:22
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 406/29 AM – 3 , położonej w Boguszycach , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 73/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:22:05
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM – 11 obręb Oleśca , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 74/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:23:02
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Uchwała nr 75/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:23:51
w sprawie upoważnienia Pana Roberta Dziergwy – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 76/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:24:36
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Uchwała nr 77/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:25:16
w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Michałek - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 78/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:25:57
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr 79/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2017 rDodany: 2017-06-16 09:26:49
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.

Uchwała nr 80/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 Dodany: 2017-07-03 11:33:00
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki.

Uchwała nr 81/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-27 09:02:11
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 82/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-27 15:09:07
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży i udzielenia dotacji na realizację zadania.

Uchwała nr 84/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-30 08:47:23
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 85/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-30 08:50:01
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 86/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-30 08:51:06
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 czerwca 2017 Dodany: 2017-06-30 08:51:43
w sprawie w sprawie zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 88/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lipca 2017 Dodany: 2017-07-07 07:40:11
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 89/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lipca 2017 Dodany: 2017-07-07 07:40:55
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie części nakładów inwestycyjnych Powiatu Oleśnickiego, które zostaną poniesione na budowę wiaduktu drogowego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy”

Uchwała nr 90/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:47:32
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 91/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:48:44
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedziba w Oleśnicy

Uchwała nr 92/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:49:39
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 93/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:50:38
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie projektu: „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 94/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:53:00
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działka nr 32/9 AM - 25 położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 95/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2017 Dodany: 2017-07-31 13:54:18
w sprawie wyrażenia woli udostępnienia działki stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego celem posadowienia sieci światłowodowej

Uchwała nr 96/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-08 10:37:42
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 97/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-07 15:13:12
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek rolnych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bukowiu, gmina Wilków

Uchwała nr 98/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 03 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-07 15:14:35
w sprawie nieodpłatnego przekazania II Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy wyposażenia pracowni TIK zakupionego w ramach projektu pn. „ Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała nr 99/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-22 12:00:54
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2017 r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 100/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:11:50
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2017r

Uchwała nr 101/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:13:02
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego w Międzyborzu do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II— Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, tytuł projektu: „Szkoła jako LOWE" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 102/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:13:47
w sprawie przeprowadzenia V przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 103/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:14:48
w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Graczyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do wniesienia w imieniu Powiatu Oleśnickiego – Zarządu Powiatu Oleśnickiego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz nr GKiRG.6331.1.2017.2 z dnia 22.06.2017 roku

Uchwała nr 104/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:15:47
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 105/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017 Dodany: 2017-08-21 11:18:18
w sprawie oddania w administrowanie lokalu mieszkalnego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy , położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki

Uchwała nr 106/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 Dodany: 2017-09-01 11:19:35
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z bankiem na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Oleśnickiego, jego jednostek organizacyjnych i administracji zespolonej

Uchwała nr 107/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017rDodany: 2017-09-01 11:20:30
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 32/9 AM-25, położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego,

Uchwała nr 108/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017rDodany: 2017-09-01 11:21:55
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra

Uchwała nr 109/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017rDodany: 2017-09-01 11:23:08
w sprawie zawarcia przez Powiat Oleśnicki umowy najmu części nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Słowackiego na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 110/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017rDodany: 2017-09-01 11:25:01
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy , przeznaczonej do oddania najem

Uchwała nr 111/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-12 14:36:06
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 112/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:37:55
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Liceum. Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie podczas jego nieobecności

Uchwała nr 113/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:44:23
w sprawie zmiany uchwały nr 101/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, tytuł projektu: „Szkoła jako LOWE” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 114/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:48:14
w sprawie zmiany Uchwały nr 117/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z projektem o nazwie „Projekt managerski międzynarodowych wymian młodzieży w Europie" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 115/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:50:57
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu o nazwie : " Z polskiej wsi do Europy - mobilności zawodowe szansą na sukces w hotelarstwie i gastronomii"

Uchwała nr 116/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:52:18
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1541 D położonej w obrębie Chwałowice oraz Dębina w powiecie oławskim

Uchwała nr 117/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-07 12:53:41
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 118/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 września 2017rDodany: 2017-09-11 13:34:15
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała nr 119/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 września 2017rDodany: 2017-09-27 11:17:55
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uchwała nr 120/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2017rDodany: 2017-09-27 12:38:40
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu podczas jego nieobecności

Uchwała nr 121/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2017rDodany: 2017-09-27 12:39:40
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego Pani Annie Kocik w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 122/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2017rDodany: 2017-09-27 12:40:38
w sprawie oddania w administrowanie lokalu mieszkalnego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, położonego w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej

Uchwała nr 123/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2017rDodany: 2017-09-27 12:42:01
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego,położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 124/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2017rDodany: 2017-09-27 12:44:14
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75

Uchwała nr 125/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2017rDodany: 2017-10-04 08:54:52
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 126/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2017rDodany: 2017-10-04 08:55:41
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 127/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:42:17
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018-2031

Uchwała nr 128/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:43:07
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w mieniu stanowiącym własność powiatu powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

Uchwała nr 129/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:44:06
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.” Udział Chóru Campanella PSM I st. w Sycowie i Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata w 23 Malta International Choir Festiwal”

Uchwała nr 130/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:44:44
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres oznaczony kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego , położonego w nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 131/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:45:35
w sprawie upoważnienia Iwony Siemińskiej – Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących remontu modernizacji budynku mieszkalnego DOMINO – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz do realizacji projektu

Uchwała nr 132/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 października 2017rDodany: 2017-10-13 12:46:51
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 133/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2017rDodany: 2017-10-23 10:54:08
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 134/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2017rDodany: 2017-10-20 09:15:11
w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr 135/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2017rDodany: 2017-10-20 09:16:38
w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Ogarniam przyszłość" nr RPDS.09.02.01-02-0013117, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 136/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2017rDodany: 2017-10-20 09:17:33
w sprawie przyjęcia, do stosowania na potrzeby realizacji projektu Projekt pn.:„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, procedur określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uchwała nr 137/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-26 14:58:39
w sprawie rozeznania rynku na zlecenie usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2017-2018 rok Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 138/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-26 14:59:33
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 139/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-30 09:19:23
w sprawie ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 140/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-26 15:00:15
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów dla tej szkoły

Uchwała nr 141/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-26 15:01:04
w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017

Uchwała nr 142/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2017rDodany: 2017-10-26 15:02:00
w sprawie zmiany uchwały nr 123/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Uchwała nr 143/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2017rDodany: 2017-11-06 13:20:16
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 144/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2017rDodany: 2017-10-31 14:45:39
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 145/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2017rDodany: 2017-10-31 14:49:24
w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych przy ul. Wojska Polskiego , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 146/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2017rDodany: 2017-11-03 12:23:40
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 147/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-15 08:31:02
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 148/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-15 08:32:51
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjna na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 149/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-15 08:36:01
w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki , na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2017

Uchwała nr 150/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-16 12:59:09
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018r

Uchwała nr 151/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-16 13:02:05
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018-2031

Uchwała nr 152/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2017rDodany: 2017-11-15 08:39:05
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 r punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 153/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2017rDodany: 2017-11-27 09:52:48
w sprawie zawarcia przez Powiat Oleśnicki umowy najmu części nieruchomości, położonej w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 154/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2017rDodany: 2017-11-27 09:57:30
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 155/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2017rDodany: 2017-11-27 10:03:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze : wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 156/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2017rDodany: 2017-11-27 10:04:52
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2017rDodany: 2017-11-27 10:06:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 158/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 listopada 2017rDodany: 2017-12-04 13:40:37
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 159/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 listopada 2017rDodany: 2017-12-04 13:41:27
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 160/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 listopada 2017rDodany: 2017-12-04 13:42:15
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 161/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 listopada 2017rDodany: 2017-12-04 13:42:58
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 162/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 grudnia 2017rDodany: 2017-12-08 10:03:43
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc” oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego”.

Uchwała nr 163/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 grudnia 2017rDodany: 2017-12-12 13:47:49
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu na złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała nr 164/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 grudnia 2017rDodany: 2017-12-08 10:05:11
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra

Uchwała nr 165/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 grudnia 2017rDodany: 2017-12-08 10:07:51
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 52 AM-24, położonej w Twardogórze stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 166/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 grudnia 2017rDodany: 2017-12-14 14:18:26
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 167/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 grudnia 2017rDodany: 2017-12-18 13:48:19
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 168/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 grudnia 2017rDodany: 2017-12-18 13:49:54
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 169/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 grudnia 2017rDodany: 2017-12-18 13:51:26
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizacje zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn.”Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 170/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 grudnia 2017rDodany: 2018-01-03 09:22:12
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 171/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 grudnia 2017rDodany: 2018-01-02 10:30:34
wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze pomocy społecznej , pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc” oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 172/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 grudnia 2017rDodany: 2018-01-02 10:31:17
wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2018-01-03 09:22:52 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2017-01-05 10:50:55
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 6249