Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2017r. Wydział AB


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2017 r.

Wydział AB w Oleśnicy

Numer

wpisu

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

             1.          
 Tauron Dystrybucja S.A
 Białe Błoto, gm. Dobroszyce, dz. nr 22, 29
 Budowa sieci elektroenergetycznej
 587/17
 09.01.2017
 
 
 08.02.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
         2.          
 Tauron Dystrybucja S.A
 Białe Błoto, gm. Dobroszyce, dz. nr 25/11;26/10;25/2
 Budowa sieci elektroenergetycznej
 588/17
 09.01.2017
 
 
 06.02.2017. - nie wniesiono sprzeciwu
         3.          
 Tomasz Polak
 Domasławice, gm. Twardogóra, dz. nr 252; 86/14
 Budowa sieci wodociagowej
 1436/17
 19.01.2017
 
 
 14.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
         4.          
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 Dobroszyce, dz. nr 733; 729/1
 Budowa sieci wodociagowej p.poż.
 2282/17
 01.02.2017
 
 
 21.02.2017r. - nie wniesiono sptrzeciwu
         5.          
 Zbigniew Jaremko
 
 Białe Błoto, gm. Dobroszyce, dz. nr 24/4
 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
 2796/17
  07.02.2017
 
 
 27.02.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
6. Aneta Budna Dobroszyce, dz. nr 1009/2 AM-7 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 2813/17  08.02.2017    

 10.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu

 

 7.  Janusz i Anna Patykowscy

Cieśle, gm. Oleśnica dz. nr 173/3; 23/3

 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  2934/17  09.02.2017      02.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 8.  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o w Boguszycach

 Ostrowina. dz. nr 85; 215/2; 213/1; 223/3; 223/1; 211/12; 211/19; 211/7; 72/12; 72/14; 72/2; 72/3

 Rozbudowa sieci wodociagowej, rozdzielczej  3312/17  13.02.2017      06.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 9.  Wojciech Pękalski  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 121/3; 121/4 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  3200/17  13.02.2017    

 06.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu

 10.  Piotr Kaczmarczyk  Świerzna, gm. Oleśnica, dz. nr 172/5; 143; 135; 172/13  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  3506/17 15.02.2017      11.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 11.  Bianka Krawczyńska  Bogusławice, gm. Olesnica, dz. nr 74/14; 74/26; 74/27; 74/17;74/16   Rozbudowa sieci wodociagowej rozdielcze  4252/17   24.02.2017      19.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 12.  Tauron Dystrybucja S.A  Bystre, gm. Olesnica, dz. nr 99/2;99/6  Budowa sieci niskiego napięcia   5041/17  02.03.2017      28.04.20127r. - wniesiono sprzeciw
 13.  Tomasz Dzbik Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 802   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  5232/17  03.03.2017      23.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 14.  Paula Zawisza   Chełstówek, gm. Twardogóra, dz. nr 57/10 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  5412/17  07.03.2017      28.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 15.  Damian Rumin  Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 434/3;434/5;573  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  5717/17  09.03.2017      30.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 16.  Patryk Pilarczyk  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 235;88/23;88/40  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  5718/17   09.03.2017      10.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 17.  Dominika Łomińska  Dobroszyce, dz. nr 177/5  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  5620/17  09.03.2017      30.03.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 18.  Andrzej Sabat  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 78/5; 353/2   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  6530/17  16.03.2017      6.04.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 19.

 Tauron Dystrybucja S.A   Kraków ul. Jasnogórska11, Oddział we Wrocławiu

 Oleśnica, ul. Wrocławska, dz. nr 30/4  Budowa elektroenergetycznej sieci nN  7524/17  29.03.2017      19.04.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 20.

 Tauron Dystrybucja SA ul. Jasnogórska 11 31-358 Kraków

 

 

 Smardzów, gm. Oleśnica dz. nr 326, 359 AM-1

 Budowa sieci niskiego napięcia  7618/17  31.03.2017      11.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 21.  Karolina Burzyńska  Oleśnica, ul. Ptasia  Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  8050/17  04.04.2017      18.04.2017r. - wycofano wniosek
 22.  Joanna Piórek  Olszówka, gm. Twardogóra, dz. nr 191/4 AM-2  Budowa budynku mieszlaknego, jednorodzinnego  8049/17  04.04.2017      25.04.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 23.  Dominik Drabent Drągów, gm. Twardogóra, dz. nr 263/1 AM-1 Budowa budynku mieszkalmnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  10027/17  28.04.2017      19.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 24.  Kamila Kawałko

Dąbrowa, gm. Twardogóra, dz. nr 15/3

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  10028/17 28.04.2017      19.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 25.   Daniel Łacny  Dobra, gm. Dobroszyce, dz. nr 94/4 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  10010/17  28.04.2017      24.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 26. Lilianna Kowalska  Twardogóra, dz. nr 105 AM-23  Budowa budynku mieszkalnego. jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym  10337/17  05.05.2017      25.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 27.  Mariusz Hanicki   M Twardogóra, dz. nr 105 AM-23 oszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 215;217;219;52/16; 52/15;  52/19;52/18;52/20;52/23; 52/22;52/21  Budowa sieci wodociagowej wraz z pryzłaczami do projektowanych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  10528/17  08.05.2017      19.05.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 28. Waldemar Marszałek  Trzy Chałupy, gm. Twardogóra, dz. nr 250/1 AM-2 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  11134/17  12.05.2017      01.08.2017r.- nie wniesiono sprzeciwu
 29.  Patryk Sobieraj  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 83/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  11780/17  19.05.2017      09.06.2017r. - nie wniesiono sprzciwu
 30.

 Tauron Dystrybucja S.A, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

 

 Olesnica, dz. nr 11/1;11/3;11/5;12/1;9/11;8/12;8/3 AM-10

 Budowa sieci elekroenergetycznej  11917/17  19.05.2017      09.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 31.   Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 448;449;450;451;452;453;454;455;457;457;458;

459;460,461;462;51

Budowa sieci elekroenergetycznej  11722/17  19.05.2017  II-113/2017  05.07.2017  
 32.  Radosław Niedzwiedzki    Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 324/8;324/10; 327 AM-1  Budowa sieci wodociagowej 11721/17  22.05.2017      04.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 33.  Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 227;123 AM-21; 34;35; 130/1 AM-6  Budowa sieci elektroenergetycznej   11988/17  22.05.2017      12.06.2017r. - nie wniesino sprzeciwu
 34.  Piórek Krzysztof  Bystre, gm. Olesnica, dz. nr 23/35; 24/36  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  12215/17  24.05.2017      14.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 35.  Bogdan Wach  Dobra, gm. Dobroszyce. dz. nr 258/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  12186/17  24.05.2017      14.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 36.  Grzegorz Szewczyk; Anna Sobińska; Monika Szewczyk; Justyna Szewczyj; Aleksandra Szewczyk  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 393;698/1;705;559;545/1 obręb Goszcz  Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej oraz przyłaczy wod.-kan do granicy działek - etap I  12960/17  01.06.2017      22.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 37.  Grzegorz Szewczyk; Anna Sobińska; Monika Szewczyk; Justyna Szewczyj; Aleksandra Szewczyk   Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr705  Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przykanalikami do granicy działek  12961/17  01.06.2017      22.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 38.  Gmina Twardogóra  Twardogóra, dz. nr 10 AM-13  Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa 2 hydrantów, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  13222/17  05.06.2017      31.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 39. Katarzyna Rak-Sobora

 Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 732

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z urzadzeniami  13325/17 05.06.2017      26.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
40. Izabela i Krzysztof Łużni Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 704/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  13487/17  06.06.2017      27.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 41. Jacek Hadryś Bierutów, dz. nr 7/7;6/10;6/9 Rozbudowa sieci wodociagowej 13948/17  09.06.2017     28.06.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu

 42.

 

 Sławomir Nogala

 Bogusławice,gm. Oleśnica, dz. nr 75/16;

76/10; 76/24

 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczem wody do działki budowlanej 14755/17   20.06.2017      11.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
43. Ryszard Sokołowski Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 51;462;448;449;450;451;452;453;

454;455;456;457;458;459;460;461

Rozbudwa  sieci wodociagowej rozdzielczej z odrzutami do działek 14990/17 22.06.2017      13.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 44.   Bogumiła i Stefan Maksoń  Sadrożyce, gm. Twardogóra, dz. nr 47/15 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbyudowanym garażem   15177/17  26.06.2017      17.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
45. Sławomir Majewski  Oleśnica ul. Spadochronowa, dz. nr 40 AM-31 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem 15355/17  27.06.2017     18.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 46.  Piotr Sosnowski  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 104 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  15435/17  28.06.207      19.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 47.  Tomasz Kyrcz  Oleśnica, dz. nr 5/1, obręb Lucień  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  15834/17

 04.07.2017

     14.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 48.  Ntalia Pietras-Krupka  Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 51; 109/5; 109/7  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  15885/17  04.07.2017      25.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 49.  Beata Bogusiak  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 272/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  16163/17  06.07.2017      26.07.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
50.  Andrzej Sobiegraj Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 186/2; 275  Budowa sieci wodociagowej z przyłaczem do budynku mieszkalnego 16592/17  11.07.2017      01.08.2017r. - nie wniesiono sprzciwu
 51.   Łukasz Goliński  Kijowice, gm. Bierutów, dz. nr 71/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  16713/17  11.07.2017      31.07.2017r. wycofano zgłoszenie
 52  Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 11,31-358 Wrocław Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 364/3;51;448;450;451;452;453;454;455;457;458;459;460;461;462 Budowa sieci energetycznej  nn 16826/17 12.07.2017      
53.  Michał Święcicki  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 190; 66/33; 66/50  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  16857/17  13.07.2017      03.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 54.

 Wiesław Zuraw

 Białe Błoto, gm.Dobroszyce, dz. nr 29; 26/11; 26/10  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  17087/17  17.07.2017      1.08.2017r.- wycpfano zgłoszenie
 55.

 Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

 Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 124/11; 124/14; 125  AM-2  Budowa sieci nn  17538/17  21.07.2017      27.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 56.  Ewelina Bąk  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 704/1 AM-3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  17653/17  21.07.2017      11.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 57.   Grzegorz Odelski  Oleśnica, obreb Lucień, dz. nr 162 AM-98  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  17643/17  21.07.2017      11.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 58.  Wiesław Żuraw  Białe Błoto, gm. Dobroszyce, dz. nr 29; 33; 38/1; 38/2  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  17644/17  21.07.2017      1.08.2017r. - wycofano zgłoszenie
 59.  CR-BUD sp..cywilna Rejak Adam, Czapla Bartosz  Dobroszyce, dz. nr 491/51  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  17663/17  21.07.2017      11.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 60.  Miasto Oleśnica  Oleśnica, ul. Kusocińskiego-WalasiewiczOlsen-Malinowskiego, dz. nr 33/2;33/6;33/13;33/16;36/3;37/2;37/4;33/17  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczami 18185/17  31.07.2017      26.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 61.  Marcin Mikołajewski  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 357;371/1;371/6;375/5;377/4  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  18295/17  01.08.2017      22.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 62.  Gmina Dobroszyce  Łuczyna, gm. Dobroszyce, dz. nr 285;312  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek  18642/17  04.08.2017      
 63.

 DG INWEST Sp. z o. o ul. Spacerowa 1284-200 Wejherowo

 Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 249/41; 249/42  Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami  18852/17  08.08.2017      
 64.  Paweł Święch  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 93/2;93/1;92/4;79/6  Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej  18887/17  08.08.2017      29.08.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 65.  Aldona Grabowska  Łazisko, gm. Twardogóra, dz. nr 30/5  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19212/17  11.08.2017      01.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 66.  Michał Buszyński  Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 24/14  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19620/17  18.08.2017      08.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 67.  Marzena Wieczorek  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 145/6;145/13;145/17  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19688/17  21.08.2017      11.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 68.  Zbigniew Zioło  Gola Wielka, gm. Twardogóra, dz. nr15/9 i 15/12  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  19961/17  23.08.2017      13.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 69.  Michał Pająk  Dobroszyce, dz. nr 499/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  20134/17  25.08.2017      15.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 70.  Gmina Dobroszyce  Dobroszyce, dz.nr 89/1  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV  20372/17  29.08.2017      19.09.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 71.  Gmina Dobroszyce  Dobroszyce, dz. nr 408/4;403;391/1  Budowa sieci wodociagowej  20450/17  30.08.2017      11.09.2017r. - wycofano zgłoszenie
 72.  Miasto Oleśnica   Oleśnica, ul. Okrężna, dz. nr 35;45;53;69/3;52/17;52/19 AM-5  Budowa sieci kanalizacji desczowej  20817/17  05.09.2017      
  Szymon Babiarz  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 179/16  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  21557/17  12.09.2017     02.10.2017r. - nie zgłoszono s
 73.  Robert i Alicja Świerzyńscy Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 28/5;35  Budowa sieci wodociągowej  21834/17  15.09.2017      31.10.2017r. - wycofano zgłoszenie
74. Piotr Halikowski Łuczyna 10, gm. Dobroszyce, dz. nr 510 Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 22334/17 21.09.2017      12.10.2017r. - nie zgłoszono sprzeciwu
 75.  Tauron Dystrybucja S.A Kraków ul. Jasnogórka  11 Oddział we Wrocławiu Pl. Powstańców Śl. 20  Oleśnica, ul. Pogodna, dz. nr 4/1 AM-83; 24/11,  24/13, 24/23, 27,AM-71;  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  22468/17   22.09.2017      
 76.

 Dorota Petterson

 Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 354/5  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  22983/17  28.09.2017      19.10.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 77.  Wojciech Pomirko  Dobroszyce, dz. nr 133/7  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  22973/17  28.09.2017      19.10.2017r. - nie zgłoszono sprzeciwu
78. Skanska S.A ul. Zajączka 9 00-518 Warszawa  Jonas, gm. Oleśnica, dz. nr 86/2; 86/1; 91 i 111/6  Budowa sieci kanalizacji deszczowej  23575/17  05.10.2017      
79. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie  Bierutów, dz. nr 8 AM-30  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  23703/17  06.10.2017      27.10.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 80.  Jacek Hadryś  Bierutów, dz. nr 7/7, 6/10 - AM-12  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  23702/17  06.10.2017      27.10.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 81.  Paweł Onyśko  Oleśnica, ul. Belgijska, dz. nr 85 AM-92  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  24283/17  13.10.2017      03.11.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
82. Marek Chlebosz Poniatowice, gm. Oleąnica, dz. nr 358, 359, 164/9 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 25233/17 20.10.2017      
 83.  Jerzy Wiącek  Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr 182, 181, 205  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  25424/17  23.10.2017      
84. Łukasz Goliński Kijowice, gm. Bierutów, dz. nr 71/6 Budowa budynku mieszkalnego. jednorodzinnego 25653/17 25.10.2017      24.11.2017r. - stwierdzono brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
85.  Michał Wiśniewski Twardogóra, ul. Maćka , dz. nr 140 AM-10 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 26379/17 02.11.2017      23.11.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 86.  Krzysztof Piwowar, Ewa Żuchowska- Piwowar  Piszkawa, gm. Oleśnica, dz. nr 112;63/5;119/1;62/10;62/11;62/14;63/6;62/19;63/2;63/3;63/4  Budowa sieci wodociagowo -kanalizacyjnej rozdzielczej wraz z osadnikiem bezodpływowym o poj. 9,55 m3 26475/17  03.11.2017      22.11.2017r. - stwierdzono brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 87.

 Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A           31-035 Kraków

 Oleśnica, dz. nr 53 AM-52  Rozbiórka i budowa stacji transformatorowej AN/nN  26775/17  07.11.2017      28.11.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 88.

 Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A           31-035 Kraków

 Olesnica, dz. nr 2/1 AM-51  Rozbiórka i budowa stacji transformatorowej SN/NN  26776/17  07.11.2017      28.11.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 89. Kowalczyk Anna i Piotr  Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 306/8; 306/6 i 261   Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  27850/17  16.11.2017      07.12.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 90.  Arkadiusz Onyśko  Oleśnica, dz. nr 166 AM-94, obręb Lucień  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28221/17  21.11.2017      
 91.  Anna i Mariusz Maściuk  Zbytowa, gm. Oleśnica, dz. nr 11/4  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  29145/17  30.11.2017      20.12.2017r. - nie wniesiono sprzeciwu
 92.

 Tauron Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław

 

 Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 12/12; 12/21;217;249/41 - AM-1  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  30820/17  15.12.2017      
 93.  Patryk Michalski  Wyszogród, gm. Oleśnica, dz. nr 56/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  31597/17  27.12.2017      15.01.2018r. - stwierdzono brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 94.  Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/47;70/48;70/46;70/54;70/32;516  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  31715/17  28.12.2017      18.01.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
                 

 
 

 


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2018-01-26 08:36:17 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2017-01-09 13:25:10
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 1490

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona