Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Rejestracja wizyt


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:
 
-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267       w godz.8.00 do godz.15.00
 
 - lub  klikając w poniższy baner:
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia   19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Uwaga!
Osoby uprawnione po uzyskaniu   porady prawnej   mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie Powiatu Oleśnickiego. Ankietę należy złożyć:
-bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do urny znajdującej się w poczekalni przy danym punkcie, w którym udzielana jest porada prawna,
-lub przekazać drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego.
Osoby ze szczególnymi   potrzebami, o których mowa w art.2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U z 2020, poz. 1062) mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy prawnej także listownie lub pod wskazanym nr telefonu.
 

 

 

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2022-02-08 14:02:32 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-12-14 13:17:51
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 813

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona