Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I ZMIANA WPISU

 

I.             PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) 

 

II.           NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.     Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych [druk do pobrania poniżej]

2.     Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

a)    statut szkoły lub placówki,

b)    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

c)    potwierdzenie dotyczące osobowości prawnej osoby prowadzącej (wyciąg z KRS) – osoba prawna,

d)    dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami zapewniającymi:

־          możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w budynkach nieszkolnych – opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sposobie użytkowania)

־          możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)

־          możliwość realizacji innych zadań statutowych,

e)    opinia dotycząca bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

־          opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

־          opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

f)     zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.14 ust.3 ustawy- Prawo oświatowe, w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

3.     W przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty

 

III.         TERMIN:

 

Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca

 

IV.          OPŁATY:


Nie pobiera się opłat

 

V.            INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA:

 

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

 

VI.          MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

osoba odpowiedzialna: Małgorzata Bilska - inspektor

piętro: pierwsze

nr pokoju: 213

telefon: 71/314-01-22

 

Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - Małgorzata Iwańska

 

 

Lista załączników:

Druk zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznychDodany: 2017-11-17 12:47:39

Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2017-11-17 13:01:08 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2013-07-18 13:36:21
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2090