Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


„Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektroniczny


Lista załączników:

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDodany: 2017-07-15 12:09:07

ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2017-07-15 12:02:29

załączniki w werjsi edytowalnej nr 1,2a,2b,3,9 do siwzDodany: 2017-07-15 12:11:48

załącznik nr 4 do siwz- scenariusz badania próbkiDodany: 2017-07-15 12:09:54

załącznik nr 5 do siwz -opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2017-07-15 12:09:31

załącznik nr 6 do siwz- wzór umowyDodany: 2017-07-15 12:10:22

załącznik do umowy- harmonogram prac wdrożeniowychDodany: 2017-07-15 12:10:46

załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie JEDZDodany: 2017-07-15 12:04:42

załącznik nr 8do siwz- instrukcja wypełniania oświadczenia JEDZDodany: 2017-07-15 12:12:09

wyjaśnienia treści załącznika do SIWZDodany: 2017-08-03 09:12:23

zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowyDodany: 2017-08-03 09:15:43

załącznik nr 5 do siwz opis przedmiotu zamówienia modyfikacja z 11.08.2017r.Dodany: 2017-08-11 14:26:25

załącznik nr 4 do siwz scenariusz badania próbki modyfikacja z dnia 11.08.2017Dodany: 2017-08-11 14:27:35

załącznik nr 6 do siwz wzór umowy modyfikacja z 11.08.2017r.Dodany: 2017-08-11 14:31:10

sprostowanie do ogłoszenia wyslane do publikacji w dniu 11.08.2017r.Dodany: 2017-08-11 14:32:54

Wyjaśnienia treści siwz z 11.08.2017r.Dodany: 2017-08-11 15:10:59

sprostowanie do ogłoszenia wyslane 11.08.2017-opublikowane 16.08.2017Dodany: 2017-08-16 10:38:07

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2017-08-29 14:47:00

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 29.08.2017r.Dodany: 2017-08-30 13:11:30

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części III i IV zamówiDodany: 2017-08-30 13:16:03

Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i II zamówieniaDodany: 2017-10-11 11:46:56

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniDodany: 2017-10-24 14:00:32

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówieniaDodany: 2017-10-26 15:30:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2017-11-02 13:29:47

Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2017-11-02 13:29:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2017-07-14 11:25:37
Za informację odpowiada: Marta Pituła Liczba wyświetleń: 4374

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona