Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Organizacja wydziałów - archiwum


Zarządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 17 /2005
Starosty Powiatu Oleśnickiego
z dnia  26 lipca 2005 r.

w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Na podstawie art.  34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) oraz §  9 ust. 3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/162//2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 08 lutego  2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy  zarządzam co następuje:

                                                               § 1
Wprowadzam do zastosowania  „Regulaminy Wewnętrzne Wydziałów Starostwa ” , w brzmieniu stanowiącym odpowiednio  :
1. Regulamin Wydziału Organizacyjnego - załącznik nr 1,
2. Regulamin Wydziału Finansowego - załącznik nr 2 ,
3. Regulamin Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – załącznik nr 3,
4. Regulamin Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami –załącznik nr 4,
5. Regulamin Wydziału Komunikacji  i Dróg – załącznik nr 5,
6. Regulamin Wydziału Architektury i Budownictwa – załącznik nr 6,
7. Regulamin Wydziału Środowiska i Rolnictwa – załącznik nr 7,
8. Regulamin Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – załącznik nr 8
9. Regulamin Biuro ds. Funduszy Unijnych  i Promocji Powiatu – załącznik nr 9

do niniejszego zarządzenia .

                                                            § 2

Zakres zadań i uprawnień samodzielnych stanowisk zostanie określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników.

                                                            § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Lista załączników:

Regulamin Wydziału OrganizacyjnegoDodany: 2013-08-22 14:50:28

Regulamin Wydziału FinansowegoDodany: 2013-08-22 14:51:14

Regulamin Wydziału Oświaty, Kultury i SportuDodany: 2013-08-22 14:53:17

Regulamin Wydziału Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiDodany: 2013-08-22 14:54:09

Regulamin Wydziału Komunikacji i DrógDodany: 2013-08-22 14:55:46

Regulamin Wydziału Architektury i BudownictwaDodany: 2013-08-22 14:56:19

Regulamin Wydziału Środowiska i Rolnictwa Dodany: 2013-08-22 14:57:25

Regulamin Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoDodany: 2013-08-22 14:58:40

Regulamin Biuro ds. Funduszy Unijnych i Promocji Powiatu Dodany: 2013-08-22 14:59:31

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2013-11-22 13:18:18 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2013-08-12 13:15:00
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3570

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3  

Nast?pna strona