Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert


Szanowni Państwo

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 18 lutego 2022 r. wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XIX Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych, Szklarska Poręba – Jakuszyce 2022", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników:

Treść oferty Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska-DolnośląskieDodany: 2022-03-03 11:54:06

Informację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2022-03-03 12:09:19 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2022-03-03 11:50:49
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1228

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Nast?pna strona