Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Aktualności:


Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 10.4.1

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Data dodania: 2020-01-17

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 34

Data dodania: 2019-10-03

przeczytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu Województwu Dolnośląskiemu pozwoleń wodnoprawnych

Obwieszczenie o wydaniu Województwu Dolnośląskiemu pozwoleń wodnoprawnych w związku z  realizacją  zadania "Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy"

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 203/9 AM-9 o pow. 1,3193 ha, oraz nr 203/10 AM-9 o pow. 0,6404 ha, obręb  Międzybórz

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 203/8 AM-9 o pow. 0,3085 ha, obręb  Międzybórz

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie użytkowania wieczystego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 1/3 o pow. 0,1501 ha oraz  1/4 o pow. 0,0218 ha  AM-27, obręb  Twardogóra wraz z  prawem własności znajdująch się na  niej zabudowy

Data dodania: 2019-08-21

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 34

Data dodania: 2019-08-07

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 32

Data dodania: 2019-08-07

przeczytaj więcej

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr SN-S.6820.3.2019 z dnia 02.08.2019r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr  SN-S.6820.3.2019 z dnia 02.08.2019r. o nieodpłatnym nabyciu z  mocy prawa  z dniem 1 stycznia  2016r. mienia  po wykreślonym z  rejestru sądowego podmiocie pod  nazwą Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna  w  Miłowicach

Data dodania: 2019-08-06

przeczytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszczęcia  postępowania administracyjnego w  trybie  art. 124a i art. 124b ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

Data dodania: 2019-08-06

przeczytaj więcej

Pierwsza strona  Poprzednia strona    1 2 3 4 5 6 7    Nast?pna strona  Ostatnia strona