Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Kontrole

Kontrole


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Protokół z kontroli RIO 31.01.2006-31.03.2006Dodany: 2013-08-02 13:27:27

Wystąpienie pokontrolne RIO - 25.06.2010 r.Dodany: 2013-08-02 13:25:42

Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBADodany: 2013-08-28 13:29:36

Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia StarostyDodany: 2013-08-28 13:31:33

Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniamiDodany: 2013-08-28 13:32:34

Protokół CBADodany: 2013-08-28 19:37:39

Wystąpienie pokontrolne RIO - 9.07.2014 r.Dodany: 2014-09-11 14:27:52

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - protokół PZS w OleśnicyDodany: 2016-02-10 14:17:01

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - protokół Starostowo Powiatowe w OleśnicyDodany: 2016-02-10 15:20:32

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w OleśnicyDodany: 2019-04-01 15:36:16

Załącznik do wystąpienia pokontrolnego z kontroli w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w OleśnicDodany: 2019-04-01 15:37:57

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w OleśnicyDodany: 2019-11-18 11:18:26

Protokół z kontroli - załącznik do wystąpienia pokontrolnego Zarządu Dróg Powiatowych w OleśnicyDodany: 2019-11-18 11:39:36


Informację wytworzył: Piotr Kwaśny Data modyfikacji: 2019-11-18 22:24:34
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-08-02 13:24:53
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 7887