Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


 
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2015r.
poz.1255)Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016 realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery
punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016r jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą. Punkty te są 
umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatu i gmin. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego10,pok.211a,natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych lokalach na podstawie zawartych porozumień :
punkt nr 2 - na terenie gminy Syców,punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów,punkt nr 4 - na terenie gminyTwardogóra. Punkt nr 1 w 2017 roku został powierzony do prowadzenia adwokatom natomiast punkt nr 2 w Sycowie -radcom prawnym na mocy porozumienia z dnia 31.10.2016r.zawartego przez Powiat oleśnicki z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką .Punkty nr 3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
Powiat oleśnicki powierzył do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2017 r.

Punkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10 ,pok.211 a. Prowadzony jest przez  adwokatów.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
Punkt nr 2 - znajduje  się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej   w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt  ten prowadzą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00
 
Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem”z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 -znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze ,56-416  Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy .Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
 
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy   społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.
 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;

2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;

3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);

4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

7)  kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

 

 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-11-14 12:54:25 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2017-01-02 15:41:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1173

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3