Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

27
VIII
28
VIII
29
VIII
30
VIII
31
VIII
01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 59
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 10
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 2850

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


 
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2015r.
poz.1255)Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016 realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery
punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016r jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą. Punkty te są 
umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatu i gmin. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego10,pok.211a,natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych lokalach na podstawie zawartych porozumień :
punkt nr 2 - na terenie gminy Syców,punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów,punkt nr 4 - na terenie gminyTwardogóra. Punkt nr 1 w 2017 roku został powierzony do prowadzenia adwokatom natomiast punkt nr 2 w Sycowie -radcom prawnym na mocy porozumienia z dnia 31.10.2016r.zawartego przez Powiat oleśnicki z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką .Punkty nr 3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
Powiat oleśnicki powierzył do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2017 r.

Punkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10 ,pok.211 a. Prowadzony jest przez  adwokatów.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
Punkt nr 2 - znajduje  się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej   w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt  ten prowadzą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00
 
Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem”z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 -znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze ,56-416  Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy .Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00
 
 
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy   społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.
 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;

2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;

3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);

4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

7)  kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

 

 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-11-14 12:54:25 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2017-01-02 15:41:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1118

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3