Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

26
VIII
27
VIII
28
VIII
29
VIII
30
VIII
31
VIII
01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 128
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 20
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 1921

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019.Rejestracja wizyt.


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w  powiecie oleśnickim w 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej   lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4.nieodpłatną mediację  (w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku )
5.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
REJESTRACJA WIZYT
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty . Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:
 
przez internet na stronie : https://powiatolesnicki.npp-24.pl/
 
UWAGA! Umawiając się na wizytę za pomocą wyżej wskazanej strony należy zapisać numer wizyty, który wyświetli się po umówieniu terminu.
 
telefonicznie pod nr tel. 570 926 267  ,  w godz.8.00 do godz.15.00
 
Porady prawne  co  do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Uwaga!:
-kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
-osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2019 R.
 
 
Punkt nr 1  - znajduje się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ,ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez adwokatów .
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz. 11.30-15.30
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.11.30-15.30
piątek            godz. 8.00-12.00
 
Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach  11.00 -15.00
 
Punkt nr 3 – znajduje się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9. Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   przy ul. 1 Maja 2 , 56-416  Twardogóra. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatną  pomoc prawną w  tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00- 12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2019-01-03 08:31:07 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-12-17 11:45:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 623

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6  

Nast?pna strona