Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników:

Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:06:25
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:09:42
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr II/14/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:24:05
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:25:24
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:26:24
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:27:14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:28:06
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:29:11
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Kocińskiego z funkcji delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:30:08
w sprawie wyboru delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr II/21/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:04:26
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr II/22/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:07:01
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2019

Uchwała nr II/23/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:07:50
w sprawie w ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:09:31
w sprawie w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr II/25/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-27 08:05:24
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2019

Imienny wykaz głosowań radnych Dodany: 2018-12-27 09:25:43

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-12-27 09:25:43 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-12-21 13:02:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2312

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3