Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV
14
IV
15
IV
16
IV
17
IV
18
IV
19
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 537
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 102
Unikalne wizyty dzisiaj: 11
Stronę wyświetlono łącznie: 6934

Uchwały Rady - Maj 2011


Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2011


Lista załączników:

Nr VI/51/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

Nr VI/52/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr VI/55/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 r.

Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie działań związanych z pozyskaniem byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy w celu założenia lotniska cywilnego użytku publicznego.

Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie.

Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki.

Nr VI/60/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 309/10000 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Miasta Oleśnica, położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2 oznaczonej geodezyjnie jako działka 4/4 AM 52 o pow. 0,0419 ha na rzecz Miasta Oleśnica.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 13:15:56 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 19:14:25
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3511

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona