Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2014


Lista załączników:

Zarządzenie Nr 01/2014Dodany: 2014-01-09 10:14:07
W sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 02/2014Dodany: 2014-01-09 10:16:07
W sprawie ustalenia wytycznych do działań w zakresie realizacji zadań obronnych w 2014r na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 03/2014Dodany: 2014-02-03 10:17:37
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2014

Zarządzenie Nr 04/2014Dodany: 2014-02-03 13:37:05
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014roku

Zarządzenie Nr 05/2014Dodany: 2014-02-05 09:20:07
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w 2014 r w sobotę.

Zarządzenie Nr 06/2014Dodany: 2014-02-12 12:03:35
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg

Zarządzenie Nr 07/2014Dodany: 2014-03-05 14:25:06
W sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października 2013r w sprawie Procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 08/2014Dodany: 2014-03-05 14:25:37
W sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie oleśnickim

Zarządzenie Nr 09/2014Dodany: 2014-03-05 14:26:16
W sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2014 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie Nr 10/2014Dodany: 2014-03-05 14:26:58
W sprawie wprowadzenia zasad obiegu umów w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 11/2014Dodany: 2014-04-10 12:57:15
powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zarządzenie Nr 12/2014Dodany: 2014-04-23 14:37:38
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 22/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nadzoru nad kluczami do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg, w którym następuje przetwarzanie danych osobowych w systemach POJAZD i KIEROWCA

Zarządzenie Nr 13/2014Dodany: 2014-04-23 14:38:11
Ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2014

Zarządzenie Nr 14/2014Dodany: 2014-05-16 14:45:06
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa , położonej w Oleśnicy przy zbiegu ul. Wileńskiej i Podchorążych stanowiącej część działki nr 7/5 AM – 29 o pow. 0,0900 ha przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 15/2014Dodany: 2014-05-16 14:45:43
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa , położonej w Oleśnicy przy zbiegu ul. Wileńskiej i Podchorążych stanowiącej część o pow. 0,05113 ha działki nr 7/5 AM – 29 przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 16/2014Dodany: 2014-05-16 14:46:55
Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny

Zarządzenie Nr 17/2014Dodany: 2014-05-16 14:47:50
Organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie Nr 18/2014Dodany: 2014-06-10 11:54:46
Przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy przy zbiegu ul.Wileńskiej i Podchorążych stanowiącej część o pow. 0,0900 ha działki nr 7/5 AM – 29

Zarządzenie Nr 19/2014Dodany: 2014-06-10 11:55:28
Przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy przy zbiegu ul.Wileńskiej i Podchorążych stanowiącej część o pow. 0,5113 ha działki nr 7/5 AM – 29

Zarządzenie Nr 20/2014Dodany: 2014-06-10 11:56:09
Zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 15/2009 z 1 kwietnia 2009 r w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 21/2014Dodany: 2014-06-13 13:57:42
Powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn ”Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Dobroszyce w powiecie oleśnickim”

Zarządzenie Nr 22/2014Dodany: 2014-06-13 13:58:23
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Dobroszyce w powiecie oleśnickim”

Zarządzenie Nr 23/2014Dodany: 2014-07-02 12:00:41
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa , położonej w obrębie Dziadów Most , gmina Dziadowa Kłoda , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 480 o pow. 0,0495 ha przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zarządzenie Nr 24/2014Dodany: 2014-07-02 12:01:25
W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017

Zarządzenie Nr 25/2014Dodany: 2014-07-15 10:23:12
w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 26/2014Dodany: 2014-08-25 11:08:43
W sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Oleśnicy przy zbiegu ul. Wileńskiej i Podchorążych stanowiącej część działki nr 7 /5 AM - 29

Zarządzenie Nr 27/2014Dodany: 2014-08-25 11:09:23
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa , położonej w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra oznaczonej jako dz. nr 311/4 o pow. 0,23 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 28/2014Dodany: 2014-08-25 11:10:03
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Goszczu gm. Twardogóra oznaczonej jako dz. nr 200/3 o pow. 0,13 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 29/2014Dodany: 2014-08-25 11:10:37
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Drogoszowicach gm. Twardogóra oznaczonej jako dz. nr 286 o pow. 0,06 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie Nr 30/2014Dodany: 2014-08-25 11:11:17
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Goszczu gm. Twardogóra oznaczonej jako dz. nr 519/1 o pow. 0,12 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 31/2014Dodany: 2014-08-25 11:12:07
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Drogoszowicach gm. Twardogóra oznaczonej jako dz. nr 287 o pow. 0,10 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie Nr 32/2014Dodany: 2014-09-11 09:07:51
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Konwersja istniejących danych cyfrowych obejmujących dane państwowego zasobu kartograficznego szczebla powiatowego do struktur bazy hurtowni GEOMATIKUS zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007

Zarządzenie Nr 33/2014Dodany: 2014-09-23 10:30:39
Wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie oleśnickim,

Zarządzenie Nr 34/2014Dodany: 2014-09-29 12:17:49
W sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grabownie Wielkim , gm. Twardogóra oznaczonej jako działka nr 311/4, o pow. 0,23 ha

Zarządzenie Nr 35/2014Dodany: 2014-09-29 12:19:26
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych nr 1,2,3 i 4 na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2014

Zarządzenie Nr 36/2014Dodany: 2014-09-29 12:22:17
W sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 37/2014Dodany: 2014-10-08 11:55:36
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą :„Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Starostwa Powiatowego w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 38/2014Dodany: 2014-10-10 11:42:25
W sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Drogoszowicach , gmina Twardogóra oznaczonej jako działka nr 286 o pow. 0,06 ha

Zarządzenie Nr 39/2014Dodany: 2014-10-10 11:43:22
W sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Drogoszowicach , gmina Twardogóra oznaczonej jako działka nr 287 o pow. 0,10 ha

Zarządzenie Nr 40/2014Dodany: 2014-10-10 11:44:09
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa , położonej w Zbytowej gm. Bierutów oznaczonej jako dz. nr 607/3 o pow. 0,0918 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 41/2014Dodany: 2014-10-10 11:44:43
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa , położonej w Zbytowej gm. Bierutów oznaczonej jako dz. nr 610/3 o pow. 0,2551 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 42/2014Dodany: 2014-10-20 12:38:06
Zmiany zarządzenia nr 37/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 07 października 2014 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ”Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Starostwa Powiatowego w Oleśnicy „

Zarządzenie Nr 43/2014Dodany: 2014-10-24 15:16:25
W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 września 2014r w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 44/2014Dodany: 2014-11-04 13:03:50
w sprawie powołania zespołów do przeprowadzania korekty składu kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Oleśnickiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 45/2014Dodany: 2014-11-24 12:24:49
W sprawie ustalenia zasad ( polityki ) rachunkowości

Zarządzenie Nr 46/2014Dodany: 2014-11-24 12:25:25
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa , położonej w Oleśnicy obręb Rataje oznaczonej jako dz. nr 9/3 AM – 45 o pow. 0,0081 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 47/2014Dodany: 2014-11-24 12:26:08
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa , położonej w obrębie Biskupice , gmina Syców , oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 180 o pow . 0,37 ha przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 48/2014Dodany: 2014-12-03 12:08:51
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie Nr 49/2014Dodany: 2014-12-19 09:36:20
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 50/2014Dodany: 2014-12-19 09:40:23
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006 r w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 51/2014Dodany: 2015-01-05 09:46:29
W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2017

Zarządzenie Nr 52/2014Dodany: 2016-01-04 10:23:40
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2016-01-04 10:23:40 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2014-01-09 09:14:25
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2877