Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX
27
IX
28
IX
29
IX
30
IX
01
X

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 290
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 107
Unikalne wizyty dzisiaj: 9
Stronę wyświetlono łącznie: 7063

Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników:

Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-24 11:24:56
w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031

Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:26:06
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:26:45
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:27:43
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2020-06-03 10:09:00
Uchwała Budżetowa na rok 2020

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:32:54
w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:33:33
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2020-01-20 08:54:55
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2020

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:35:14
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:36:01
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:36:46
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2020

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:37:25
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2019-12-27 13:48:44

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-06-03 10:18:34 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-12-24 11:22:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1917

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12